Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Komputer ostrzeże o awarii
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji przymierza się do uruchomienia komputerowego systemu czuwającego nad jakością produkowanej wody, ciśnieniem w kranach, pracą przepompowni ścieków, alarmującego o awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Model zarządzania siecią spółka chce budować dwa lata. 

18 grudnia radni miasta zatwierdzili „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych do roku 2020”, a jego istotnym elementem jest właśnie system informatyczny nadzorujący i sterujący przebiegiem procesu technologicznego, zbierający aktualne dane o pracy zaworów, pomp, czujników i regulatorów, prowadzący archiwizację danych. System ma działać tak, jak np. w sochaczewskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, gdzie pracę wszystkich kotłowni kontroluje jedna osoba obserwująca na ekranie zużycie paliwa, temperaturę wody, cały proces technologiczny, sterująca nim przy pomocy myszki komputerowej. Dyżurny jest też natychmiast alarmowany o awariach. Budowę systemu ZWiK chce sfinansować z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wniosek o dofinasowanie został złożony. Wedle planów, model powstanie w latach 2016-2017 i pochłonie 800 tys. zł.

144 km wodociągu
Jak czytamy w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych do roku 2020”, Sochaczew zaopatrywany jest w wodę pitną z dwóch ujęć głębinowych. Jedno znajduje się w Konarach w gminie Brochów, drugie w Kuznocinie. W Kuznocinie woda ujmowana jest z głębokości ponad 200 m, w Konarach z ok. 45-60 metrów. Woda z Kuznocina stanowi około 25 proc. wody ujmowanej na potrzeby miasta, pozostałe 75 proc. zapewniają Konary. ZWiK zaopatruje w wodę miasto, ale też miejscowości Żuków, Gawłów, Rozlazłów, Orły Cesin i Czerwonkę. Spółka eksploatuje łącznie 144 km wodociągu. Jego stan techniczny od lat się poprawia, bo ZWiK systematycznie wymienia rury w poszczególnych dzielnicach, dzięki czemu niemal 29 proc. sieci ma mniej niż 10 lat.

Kanalizacja wyszła poza centrum
W ostatnich kilku latach, dzięki ogromnemu projektowi pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno–ściekowej miasta Sochaczew”, za 105 mln zł (50,4 mln dofinansowania zewnętrznego) wybudowano 90 km sieci sanitarnej dla ponad 11 tys. mieszkańców, zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnię ścieków, położono rury na osiedlu Rozlazłów, Karwowo, Chodaków, Wypalenisko, sieć powstała też w ulicy Gawłowskiej i na odcinku oczyszczalnia - ul. Parkowa w Chodakowie.

Dodatkowo w styczniu 2015 roku ZWiK pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1,8 mln zł dofinasowania do budowy sieci na osiedlu za wiaduktem PKP. Za 3,8 mln spółka położyła ponad 2,5 km kanalizacji w rejonie ulic Spartańskiej, Gwardyjskiej, Żyrardowskiej oraz Osiedla Kolejowego, a dodatkowo przeprowadziła remont reaktora biologicznego oczyszczalni ścieków, przebudowała wodociąg i kanalizację sanitarną w ul. Staszica, kupiła kamerę do monitoringu kanałów wykrywającą nielegalne przyłącza.

9 mln na inwestycje
W przedłożonym radzie „Wieloletnim Planie Rozwoju…” ZWiK szczegółowo opisał swoje zamierzenia inwestycyjne. W latach 2016-2020 chce na ten cel wydać ponad 9 mln zł, w tym 3 mln na wodociągi, 3,2 mln na sieć sanitarną i prawie 2 mln na zakup sprzętu (minikoparka, agregaty prądotwórcze itd.).

W przyszłym roku spółka planuje budowę nowej sieci, wymianę starej lub spinanie odcinków wodociągu za niemal 1,2 mln zł. Prace mają być prowadzone m.in. w ulicach Wojska Polskiego, Cmentarnej, Moniuszki, al. 600-lecia, Długiej, Żwirowej, Młynarskiej, Działkowej, Próżnej, Leśmiana, Konopnickiej, rejonie Kochanowskiego - Kraszewskiego - Lechickiej - Langiewicza (990 m za ok. 450 tys. zł) oraz Dewajtis i Spacerowej (1000 m za 150 tys.).

W 2016 roku ponad 800 tys. spółka chce wydać na nową sieć kanalizacji sanitarnej mającą powstać przy ul. Kraszewskiego, Kochanowskiego, Lechickiej, Langiewicza (łącznie 1100 m rur) oraz przy al. 600-lecia. W kolejnych latach sanitarka układana będzie m.in. przy ulicach: Cmentarnej (290 m), Polnej (1300 m), Mazowieckiej, Kubusia Puchatka, Księcia Janusza, Towarowej, Załamanej oraz Roweckiego.

Ostatnim ważnym elementem planów inwestycyjnych ZWiK pozostaje zakup sprzętu i urządzeń. W najbliższych trzech latach ZWiK chciałby kupić m.in. agregaty prądotwórcze dla oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Konarach, małą koparkę, wykonać zbiornik retencyjny przy oczyszczalni i dokończyć remont działającego tam reaktora biologicznego. Koszt całości to niemal 2 mln zł.

Przedstawiony wykaz inwestycji można nazwać planem maksimum, a jego realizacja w znacznej mierze zależy…od nas samych. Na kondycję ZWiK wpływa to, czy regularnie płacimy za pobraną wodę, odprowadzone ścieki, czy spóźnialscy przyłączą się do sanitarki dostępnej teraz na obszarze niemal całego miasta. By sfinansować wymienione zadania, spółka będzie też zabiegać o środki zewnętrzne pochodzące z krajowych (np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska) i zagranicznych instytucji (Unia Europejska).

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

A A A
13-01-2016
godz.08:59
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 22.09.2021 r. 3343114 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy