Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Miasto czystego powietrza
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Na sesji rady miejskiej, która odbędzie się 18 grudnia, radni rozpatrzą uchwałę o przyjęciu do realizacji oraz o wpisaniu do Wieloletniego Planu Finansowego inwestycji umieszczonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej miasta na lata 2015-2020. Jest to strategiczny dokument umożliwiający samorządowi i osobom prywatnym pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje związane z ochroną środowiska.

Przypomnijmy, że stworzenie Planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Miasto Sochaczew zostało sfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Projekt przygotowała firma Cost Cutters Sp. z o.o. z Warszawy. Pracę nad dokumentem zakończyły się w październiku tego roku. Do 25 listopada mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi w ramach konsultacji społecznych. Po wykonanej analizie gmina przyjęła priorytetowe działania. Sochaczewska Rada Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała treść dokumentu. Szacowany koszt zaplanowanych do 2020 roku inwestycji wyniesie ok. 47 milionów złotych. Ich realizacja będzie w znaczącym stopniu oparta o środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na które możliwe jest pozyskanie dofinansowania nawet do 80 proc. wartości przedsięwzięcia.

Bez dokumentu nie byłoby pieniędzy
- Plan jest niezbędnym elementem przy ubieganiu się o środki unijne, na zadania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska - mówi naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Agnieszka Tomaszewska. - Dokument nie dotyczy wyłącznie jednostek samorządu terytorialnego, ale także osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Jednym z etapów weryfikacji złożonych projektów będzie sprawdzenie ich zgodności z planem gospodarki niskoemisyjnej funkcjonującym w gminie zamieszkałej przez beneficjenta. W przypadku braku takiego dokumentu ich wnioski byłyby automatycznie odrzucane – dodaje naczelnik Tomaszewska.

Mniejsze zużycie energii
Tylko na inwestycje związane z termomodernizacją budynków plan zakłada wydatki na poziomie 35 mln zł, przy czym na przedsięwzięcia realizowane przez osoby prywatne i firmy - 30 mln. Z kolei miasto za kwotę pięciu milionów zł chce przeprowadzić kompleksową termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej. W planach inwestycyjnych jest hala sportowa przy ul. Chopina oraz dwie siedziby Sochaczewskiego Centrum Kultury, w dzielnicach Boryszew i Chodaków.

Wstępny zakres prac zakłada m.in. ocieplenie budynków, usprawnienie systemu wentylacji, wymianę okien oraz instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. W przypadku wymiany źródła ciepła istotne znaczenie mają wyniki przeprowadzonych audytów energetycznych. W składanych projektach o dofinansowanie najbardziej promowane jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Niewykluczone zatem, że zapisane w planie obiekty będą ogrzewane przy pomocy instalacji ogniw fotowoltaicznych, czyli z wykorzystaniem energii słonecznej.

Autobusy, oświetlenie, ścieżki rowerowe
Wśród działań określonych w planie, zapisana została też inwestycja polegająca na zakupie ośmiu nowych autobusów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej. Jej szacowany koszt to 7 265 000 złotych. Zastąpią one najstarszy tabor ZKM, który zostanie wycofany z użytku. Nowe pojazdy będą posiadać silniki z normą EURO 6, co wpłynie na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do powietrza oraz zwiększy komfort podróżujących komunikacją publiczną.

Kolejną propozycją jest modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności. Ma to polegać na wymianie ok. 1 800 opraw oświetleniowych na terenie miasta na lampy LED. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym. Koszt tej inwestycji plan określa na sumę 2,7 mln zł.
Trzecim ważnym przedsięwzięciem będzie budowa sieci ścieżek rowerowych o łącznej długości blisko czterech kilometrów. Szlaki komunikacyjne dla jednośladów mają powstać na czterech ulicach na terenie miasta: Warszawskiej (1,34 km), Licealnej (0,35 km), 15 Sierpnia (1,38 km), Płockiej (0,87 km). Ponadto budowie ścieżek towarzyszyć będzie wykonanie dodatkowej infrastruktury, m.in. stojaków na rowery i tablic informacyjnych. Nakłady potrzebne na realizację tego zadania, to łącznie około 1,3 mln. zł.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

A A A
15-12-2015
godz.15:22
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 21.09.2021 r. 3341327 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy