Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Dzieciom utraconym, rodzicom osieroconym
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

W Sochaczewie powstała inicjatywa budowy pomnika-grobu dzieci nienarodzonych. Zawiązał się społeczny komitet i jest już wstępna lokalizacja. Potrzebne są jeszcze decyzje rady miejskiej i trochę pieniędzy, aby projekt zrealizować.

Pomniki-groby dzieci utraconych w wyniku poronienia powstały już w wielu miastach Polski. Ich ideą jest to, aby anonimowe szczątki nienarodzonych znalazły godne miejsce pochówku. Pomysłodawcami budowy wspólnego grobu dla takich dzieci są lekarz pediatra, przewodnicząca sochaczewskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz diecezjalny doradca życia rodzinnego, Ewa Mańkowska i radny miejski Marek Księżak.

- Kobieta, czy raczej rodzice tracący dziecko w wyniku przedwczesnego porodu często nie myślą, co się stanie z tym maleńkim ciałkiem, są pochłonięci swoim bólem po stracie. I nie można się im dziwić, zwłaszcza że dotychczas nie było u nas zwyczaju rozmawiania o tym. Obecnie mamy już przepisy, które pozwalają na godny pochówek nienarodzonych dzieci – mówi doktor Ewa Mańkowska.

W komitecie społecznym działa radny miejski Marek Księżak. Jak nam powiedział, odbyły się już spotkania z władzami miasta i jest wstępna lokalizacja dla grobu-pomnika. Ma on stanąć na cmentarzu komunalnym na Wypalenisku, w kwaterze dziecięcej. Wszystkie formalne kwestie powinny być jednak zawarte w specjalnej uchwale Rady Miejskiej Sochaczewa.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy projekt wejdzie pod obrady, bo komitet nie wymienia granicznej daty powstania pomnika-grobu. Zależy to m.in. od ostatecznego ustalenia kompetencji finansowych. Potrzebne są pieniądze na budowę grobu i na chłodnię, w której będą przechowywane szczątki nienarodzonych dzieci do czasu pochówku. Chyba że pomysłodawcy pójdą w kierunku urn z prochami, o czym wspomina Marek Księżak. Jest to kwestia do rozstrzygnięcia. Pytany o pomysł na nagrobek, radny twierdzi, że chodzi o coś małego i dyskretnego. Będzie to zapewne krzyż z jakimś stosownym elementem. Nic specjalnie wyszukanego i kosztownego.

- Pochówki, podobnie jak w innych miastach, będziemy organizować dwa razy do roku – mówi Ewa Mańkowska. - Zanim jednak dojdzie do symbolicznego pogrzebu, potrzebne są procedury szpitalne, które pozwolą na przechowanie szczątków do tego czasu. Pacjentki lecznicy, które przedwcześnie utraciły dziecko, muszą także wiedzieć, że mogą je pochować w oddzielnym grobie lub skorzystać z naszej propozycji, czyli wspólnego pochówku.  Tą stroną zagadnienia zajęła się wicedyrektor sochaczewskiego szpitala Wiesława Załuska, która konsultowała je z warszawskimi klinikami.

Wicedyrektor zwraca uwagę na delikatną materię zagadnienia oraz brak jednoznacznych uregulowań prawnych tej kwestii.

- Strata dziecka, również tego jeszcze nienarodzonego, to jedna z największych traum dla rodziców, szczególnie matki. Często stan psychiczny osoby, która przeżyła taką traumę nie spotyka się ze zrozumieniem nawet najbliższego otoczenia. Dlatego staramy się poprawiać jakość naszych usług poprzez zapewnienie szacunku i godnego postępowania wobec matki i zarodka/płodu/dziecka w przypadku poronienia, urodzenia martwego dziecka, dziecka niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami. Postanowiliśmy, opierając się na obowiązujących przepisach prawa, rekomendacjach środowisk naukowych oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, wdrożyć określone standardy postępowania w takich sytuacjach. W tym celu została opracowana procedura postępowania dla personelu medycznego, przeprowadzone szkolenia. Matkom i ich bliskim przekazujemy informator oraz ankietę, dzięki którym pacjentki mogą określić życzenia w zakresie dalszego postępowania - mówi wicedyrektor Wiesława Załuska, która w sochaczewskim szpitalu pełni  również funkcję naczelnej pielęgniarki, jest także konsultantem w dziedzinie pielęgniarstwa dla województwa mazowieckiego.

Jaka jest skala problemu, jeśli chodzi o poronienia i czy w ogóle pomnik-grób dzieci nienarodzonych jest w Sochaczewie potrzebny? Według danych przekazanych nam przez Wiesławę Załuską, około 10-12 proc. rozpoznanych ciąż kończy się poronieniem przed ukończeniem 22 tygodnia. W roku 2014 w województwie mazowieckim odnotowano 6321 poronień samoistnych oraz 260 martwych urodzeń. Zmarło 138 noworodków żywo urodzonych, w tym 118 o masie powyżej 500 g (dane ze sprawozdania MZ-29).

- W Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie jest to o wiele mniejszy problem kliniczny, ponieważ ciąże zagrożone, w większości przypadków, podlegają opiece klinik warszawskich. Do sochaczewskiej lecznicy trafiają natomiast pacjentki po poronieniach samoistnych w domu i dominują tu poronienia przed ukończeniem 22 tygodnia ciąży. Rocznie odnotowujemy jako rozpoznane około 100 poronień - dodaje W. Załuska. - Trudno mi przewidzieć, jak dużo pacjentek szpitala będzie chciało wykorzystać możliwość pochówku utraconego dziecka we wspólnym grobie. Ze swej strony jesteśmy przygotowani na taką wolę matek.

 Ewa Mańkowska, podobnie jak Wiesława Załuska, uważa, że, obok troski o godność nienarodzonego dziecka, trzeba także zadbać o dobro matek, które często zostają same z problemem.
- Niedawno słyszałam o kobiecie, która drugi rok rozpacza po przedwczesnym porodzie i stracie dziecka. Okazuje się, że dla niektórych to prawdziwa trauma, z którą nie potrafią sobie poradzić. O tę sprawę także musimy zadbać, a najlepszym rozwiązaniem byłoby powołanie stowarzyszenia ludzi dotkniętych taką stratą. Jedni drugim mogliby pomóc znieść żałobę, przepłakać to, co się stało i wcześniej czy później wrócić do normalności. Myślę, że możliwość odwiedzenia grobu dziecka, nawet anonimowo pochowanego, byłaby naturalną drogą do wyjścia z żałoby – mówi doktor Mańkowska.

Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć inicjatywę finansowo mogą to zrobić za pośrednictwem konta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej, 96-400 Łowicz, Stary Rynek 20. Nr konta: 50 1020 4580 0000 1002 0064 5796 z dopiskiem „pomnik”.

Jolanta Sosnowska

A A A
29-10-2015
godz.11:22
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 24.09.2021 r. 3345533 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy