Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Miasto i powiat chcą remontować Płocką
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Do końca października mazowieckie samorządy mogą składać wnioski o dotacje z rządowego „Programu rozwoju infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”, następcy zakończonego właśnie programu przebudowy dróg lokalnych nazywanego potocznie schetynówką. 

Sochaczew złoży wniosek o 3 mln na kompleksowy remont ulicy Płockiej – odcinka między kościołem św. Wawrzyńca a skrzyżowaniem z ul. Gawłowską. Po ulicy Staszica, to kolejny wspólny projekt drogowy miasta i powiatu.

Jak mówi wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski, ulice w centrum miasta mają służyć przede wszystkim pieszym, rowerzystom i transportowi zbiorowemu. Planując ich przebudowę, priorytetem musi być bezpieczeństwo. I właśnie z myślą o bezpieczeństwie projektowano remont znaczącego fragmentu ulicy Płockiej.

- Mamy uchwałę Rady Powiatu o dofinansowaniu tego projektu kwotą 300 tys. złotych, kompletujemy niezbędne dokumenty i pozwolenia. Projekty techniczne będą gotowe lada dzień. Do końca miesiąca złożymy wniosek o dofinansowanie – wyjaśnia wiceburmistrz.

Jeśli miasto otrzyma wsparcie, to w przyszłym roku wymieniona zostanie nawierzchnia asfaltowa na moście i dalej, aż do skrzyżowania z Gawłowską, wydzielona będzie ścieżka rowerowa, wyremontowane chodniki - dodatkowo oświetlone i wyposażone w wysepki na środku jezdni. Kierowcy zyskają prawoskręt poprawiający przepustowość Płockiej.

Projekt za 6 mln
Remont Płockiej i dróg dojazdowych do mostu to duże przedsięwzięcie. Jego pierwszym element będzie budowa prawoskrętu w ul. Gawłowską. Dziś kierowcy jadący przez most dojeżdżają do sygnalizacji świetlnej i zastanawiają się, czy stanąć w jednym rzędzie pojazdów, czy w dwóch. Powinni w jednym, ale nie dla każdego jest to oczywiste. By ten problem rozwiązać, tuż przed skrzyżowaniem wydzielony zostanie pas dla skręcających w prawo i drugi dla jadących prosto. Projektanci uznali, że uda się to zrobić nie wydając majątku na gruntowną przebudowę fragmentu tej drogi. W tym zakresie ratusz będzie ściśle współpracował ze starostwem, gdyż zarządcą skrzyżowania jest Powiatowy Zarząd Dróg.

- Wiemy, jaki budżet odziedziczyły nowe władze starostwa po poprzednikach, dlatego chcę podziękować pani staroście i radnym powiatu za wydzielenie 300 tys. na poprawę bezpieczeństwa jazdy w tym rejonie miasta. Uchwała o przeznaczeniu tak dużej kwoty na remont Płockiej zapadła 17 września. Znacznie zwiększa nasze szanse w rywalizacji o pieniądze z rządowego programu remontu dróg – podkreśla wiceburmistrz.

Drugi element to wydzielenie ścieżki rowerowej biegnącej od przejścia dla pieszych przy kościele św. Wawrzyńca, przez most, aż do sklepu „U Józefa”. Ścieżka będzie wyznaczona od strony zamku i toru motocrossowego. Zakończy się na wysokości placu Kościuszki i tu rowerzysta będzie miał do wyboru, czy dojść przez plac do ścieżki w ul. Staszica, czy przez park do ścieżki w ul. Traugutta. Na całej długości chodniki i ścieżka zostaną oświetlone. Stylizowane lampy staną na odcinku od kościoła św. Wawrzyńca do sklepu PSS po drugiej stronie rzeki.

Wstępnie koszt prac ratusz oszacował na 6 mln zł i to kwota idealnie wpisująca się w rządowy program rozwoju infrastruktury drogowej, gdzie maksymalne wsparcie dla jednego samorządu określono na 3 mln, czyli 50 procent kosztów.

Trzy elementy dużego projektu
W tegorocznym budżecie miasta i planach inwestycyjnych na kolejne lata znalazł się projekt pod nazwą „Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Sochaczew w tym budowa przeprawy mostowej na rzece Bzurze”. Na zadanie złożyło się kilka elementów. Pierwszym z nich było wykonanie analizy komunikacyjnej dla miasta, precyzyjnych pomiarów ruchu, ale w związku z przebudową ulicy Staszica prace te przełożono na przyszły rok.

- Dziś badanie przepływu ruchu kołowego w centrum miasta dałoby niemiarodajny wynik, bo zamknięcie jednej z głównych dróg zawsze powoduje przeniesienie ruchu na inne, dotychczas mniej uczęszczane ulice – wyjaśnia z-ca burmistrza Dariusz Dobrowolski.

Drugim elementem projektu były badania gruntu przyczółków mostowych w dwóch lokalizacjach – w śladzie starego mostu przy Zamkowej oraz w okolicy kładki przy ul. Staszica. Eksperci mieli ocenić, czy ewentualnie można w tych miejscach rozważać budowę nowej przeprawy, odciążającej most przy kościele. Jak się okazuje, obydwa badania nie wypadły pomyślnie, bo grunt w tych miejscach w zasadzie nie nadaje się do posadowienia tak dużej i ciężkiej konstrukcji jak most.

Trzecim i najważniejszym elementem był projekt przebudowy dróg dojazdowych do mostu łączącego centrum Sochaczewa z dzielnicami Rozlazłów, Karwowo i dalej Kątami oraz Kuznocinem.

Remont mostu w jednym roku
Przeprawa służy kierowcom i pieszym od 1967 roku, jest konserwowana i doglądana przez fachowców, a ostatni remont spodu konstrukcji wykonywano w latach 2001-2004. W 2013 roku ratusz zlecił przygotowanie szczegółowego przeglądu technicznego. Eksperci ocenili stan mostu, jego poszczególnych elementów, wyliczyli konieczne do wykonania prace konserwacyjne i naprawcze. Z raportu wynika, że stan konstrukcji jest zadowalający, nie zagraża ona bezpieczeństwu pieszych czy kierowców. Ratuszowi zalecono wykonanie pewnych prac, krok po korku, aż do 2018 roku. Jeśli nasz wniosek znajdzie się na liście rankingowej wojewody, cały zakres robót miasto wykona w jednym roku i o remoncie przeprawy będziemy mówić dopiero za kolejne 30-40 lat.

Daniel Wachowski

A A A
13-10-2015
godz.08:47
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 23.01.2021 r. 3115278 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy