Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Kto blokuje światła na Gawłowskiej?
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Dwudziesta sesja Rady Miejskiej w Sochaczewie miała dwie odsłony. W pierwszej części radni zgodnie przyjęli projekty dziewięciu uchwał.

W drugiej, nastąpiło zdumiewające odczytanie przez radnego Podsędka pisma Zarządu Powiatu w Sochaczewie do burmistrza Sochaczewa Piotra Osieckiego, które zdradzało brak woli współpracy starostwa z miastem w sprawie przebudowy skrzyżowania ulicy Gawłowskiej z Płocką i budowy w tym miejscu sygnalizacji świetlnej.

Wokół dokuczliwego i coraz bardziej niebezpiecznego dla użytkowników dróg skrzyżowania toczy się od wielu miesięcy swoisty kontredans. Miasto za wszelką cenę próbuje doprowadzić do uporządkowania ruchu w newralgicznym punkcie Sochaczewa, przy zbiegu ulic miejskiej i powiatowej. Już  w ubiegłym roku przeznaczyło z własnego budżetu na realizację powiatowej inwestycji 400 tys. zł. Dotacja celowa nie została wykorzystana. Można było odnieść wrażenie, iż powiat z sobie tylko znanych powodów próbuje inwestycję wyhamować i opóźnić. W ubiegłym roku wybiegiem opóźniającym była rzekoma konieczność przeprowadzenia badań natężenia ruchu w tym miejscu.

W tym roku zarząd powiatu użył innego fortelu. Zamierza podzielić inwestycję na etapy. W pierwszej kolejności chce uporządkować odcinek drogi powiatowej (ul. Gawłowskiej) od ulicy Wodnej do ulicy Hugo Badera przy okazji remontując część uszkodzonych chodników. Skrzyżowaniem ulicy Płockiej z Gawłowską i światłami zamierza zająć się „po zrealizowaniu przez prywatnego inwestora zamierzenia inwestycyjnego, tj. budowie budynku handlowo-usługowego wraz z miejscami parkingowymi”. Powołuje się przy tym na zapis zawartego w ubiegłym roku porozumienia o partnerstwie w realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3813W – ulicy Gawłowskiej w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

 „Jedyną okolicznością przemawiającą za zmianą ustalonego zakresu robót jest zamierzenie inwestycyjne prywatnego inwestora zgodnie z zapisami Decyzji o warunkach zabudowy z dnia 19.01.2012 r.” – pisze zarząd starostwa do burmistrza.

Tymczasem inwestor, który chce budować przy Gawłowskiej budynek handlowy przysłał do UM miasta oświadczenie, w którym jasno twierdzi, że budowa świateł zupełnie nie przeszkadza w realizacji inwestycji. 

Z kolei Rada Miejska w Sochaczewie jasno określiła cel dotacji na inwestycje starostwa jako przebudowę  skrzyżowania ulicy Płockiej i Gawłowskiej. Przypomniała o tym między innymi przewodnicząca RM Jolanta Gonta.

Burmistrz Piotr Osiecki nie krył zaskoczenia i zdziwienia wykorzystywaniem sesji rady miejskiej do omawiania uzgodnień organów wykonawczych. Mimo to przedstawił radnym przebieg uzgodnień ze starostwem.

Nie blokujcie budowy tego skrzyżowania - zaapelował do władz starostwa w dramatycznym wystąpieniu radny Sylwester Zdzieszyński. 

Andrzej Smyczek

A A A
11-04-2012
godz.10:19
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 22.09.2021 r. 3343070 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy