Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Jest kierownik Referatu Inżynierii Miasta

W sochaczewskim ratuszu zakończyło się postępowania konkursowe, które wyłoniło szefa Referatu Inżynierii Miasta istniejącego w ramach Wydziału Infrastruktury Miejskiej. Kierownikiem tego referatu został Krzysztof Zieliński. Obowiązki objął 2 kwietnia.

Krzysztof Zieliński urodził się w 1959 roku, jest żonaty, ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej oraz podyplomowe studia Ekonomiczno-Prawnych Zasad Funkcjonowania Firm na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1984-85 pracował w Energomontażu – Północ, następnie do 1992 roku w PCB CERABUD jako mistrz ds. elektyczno-hydraulicznych oraz z-ca kierownika ds. technicznych. Przez kilkanaście lat prowadził własną działalność gospodarczą. W latach 2008-2009 pracował w spółce BORYSZEW ERG na stanowiskach z-cy kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej, a potem kierownika tej sekcji (remonty budynków, utrzymanie dróg wewnętrznych itp.). W firmie CERABUD, posiadającej siedem zakładów produkujących ceramikę budowlaną, zajmował się m.in. gospodarką wodno-ściekową, zaopatrzeniem zakładów w wodę, energię i ciepło. Przez 7 lat zasiadał w Radzie Nadzorczej SM Victoria. Działa w Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 2011 roku jest sekretarzem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Sochaczew.

Referat inżynierii Miasta: zajmuje się nadzorem nad utrzymaniem i eksploatacją kanalizacji deszczowej, organizowaniem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wydawaniem zezwoleń na zbieranie i transport odpadów komunalnych, tworzy warunki do selektywnej zbiórki odpadów, prowadzi kontrole czystości posesji, wydaje decyzje nakazujące wyposażenie posesji w kosz na śmieci lub przyłączenie domu do sieci kanalizacyjnej, wydaje zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną, nadzoruje miejskie ogrody jordanowskie, zieleń miejską, parki i skwery.

A A A
02-04-2012
godz.10:17


nadchodzące wydarzenia

środa, 22.09.2021 r. 3343074 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy