Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Na pomysły czekamy do końca czerwca

Do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego można składać wnioski np. o budowę chodnika, dzielnicowego placu zabaw, sfinansowanie projektu kulturalnego, przeprowadzenie bezpłatnych badań dla dzieci czy szkoleń dla seniorów. Pula 1,1 mln złotych do podziału w ramach SBO czeka na najlepsze propozycje, które najpierw przejdą wstępną weryfikację, a po wakacjach, w otwartym głosowaniu, zyskają największą rzeszę zwolenników. 

To już trzecia edycja Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki poprzednim dwóm mamy m.in. nowe boiska przy chodakowskim Zespole Szkół, kilka siłowni na świeżym powietrzu, kino plenerowe, dwa place zabaw przy Fabrycznej i Grunwaldzkiej. Teraz to tylko od nas zależy, jak ratusz wyda z przyszłorocznego budżetu kwotę 1.100.000 zł. Wystarczy złożyć wniosek i poczekać na opinię komisji sprawdzającej, czy jest szansa na wdrożenie pomysłu. 

Pomysły do SBO mogą składać wszyscy dorośli mieszkańcy Sochaczewa, młodzież kończąca w 2015 roku 16 lat, a także instytucje publiczne i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. W tej edycji SBO 800.000 zł wydzielono na projekty „duże” o wartości 100.000 – 800.000 zł, oraz 300.000 zł na projekty „małe” o wartości 50.000 – 100.000 zł. W ramach SBO mają być realizowane projekty dotyczące całego miasta i wszystkich spraw mieszczących się w kompetencjach samorządu, które są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego. 

Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach SBO jest dostępny na stronie internetowej miasta Sochaczew.pl, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, pływalni „Orka” oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wypełnione formularze składamy w Biurze Obsługi Klienta UM.

Formularz wniosku jest prosty. W odpowiedni rubryki należy wpisać m.in. nazwę projektu (co chcemy zbudować, zrealizować, wyremontować), dane kontaktowe pomysłodawcy, lokalizację zgłaszanego projektu i jeśli to możliwe wstępny, szacunkowy koszt. Zespołowi opiniującemu propozycje z pewnością łatwiej będzie pracować, gdy autorzy wniosku bardziej szczegółowo opiszą, co chcą osiągnąć, do kogo wyjść z ofertą. 

- Prosimy, by uzasadnić potrzebę realizacji projektu, przedstawić problem, na który on odpowiada i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego problemu. Dobrze, by autor pomysłu napisał, komu projekt ma służyć i która część mieszkańców skorzysta na jego realizacji. Ma to ogromne znaczenie, bo są projekty adresowane do całej społeczności miasta, i tylko do jego wąskiej części – mówi szef zespołu opiniującego i z-ca burmistrza Marek Fergiński. 

Wnioskodawcy mogą także dołączyć szacunkowe kosztorysy, zdjęcia, rekomendacje, wizualizacje. 

W wakacje do pracy przystąpi zespół opiniujący złożony z przedstawicieli ratusza, klubów radnych, Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Sochaczewskiej Rady Sportu i Powiatowej Izby Gospodarczej. Zweryfikuje on projekty pod względem merytorycznym, ustali czy istnieje możliwość realizacji, jaka jest wartość społeczna każdego projektu, czy mieszczą się one w granicach finansowych tj. 800.000 zł dla projektów „dużych”  i 300.000 zł dla „małych”. Ustali też, jakie ten projekt może generować koszty w kolejnych latach. 

A A A
15-06-2015
godz.09:01
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 28.11.2021 r. 3406989 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy