Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Symboliczne półtora procenta

Pierwszego grudnia ubiegłego roku weszła w życie nowa taryfa cieplna, czyli aktualny cennik opłat pobieranych przez PEC od klientów za dostarczaną do ich domów ciepłą wodę i ogrzewanie mieszkań. Ostatni raz taryfa zmieniana była ponad rok temu. Nowy cennik dla przeciętnego klienta PEC oznacza symboliczną podwyżkę opłat na poziomie ok. 1,5%, czyli poniżej inflacji.

Jak w ostatnich latach kształtowała się w sochaczewskim PEC-u cena 1 GJ? W grudniu 2012 roku kosztował 78,67 zł, w lutym 2013 r. stawka spadła do 77,22 zł, w listopadzie 2013 r. tylko zbliżyła się do ceny sprzed roku (78,35 zł), w kwietniu 2014 r. ponownie spadła do 77,64 zł. Obecna, obowiązująca od grudnia 2014 r. to 78,77 zł. Jak widać, 1 GJ w dwa lata zdrożał tylko o 10 groszy.

- Na wzrost opłat, nawet ten minimalny, wpływ miały przede wszystkim nowe przepisy zobowiązujące przedsiębiorstwa wytwarzające energię, ciepło i gaz do wnoszenia tzw. opłaty zastępczej, która trafia na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i jest wydawana na wsparcie projektów ograniczających zużycie energii cieplnej np. w urzędach, szkołach, przedszkolach. Z wnoszonej przez przedsiębiorstwa opłaty finansuje się różnorodne zadania proekologiczne, w tym termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej – wyjaśnia z-ca burmistrza Dariusz Dobrowolski.

W 2013 roku na konto NFOŚiGW trafiło z tego tytułu 87 tys. zł, a w 2014 roku było to już 117 tys. zł. i tak dużą kwotę udało się wygospodarować bez konieczności zwiększenia taryfy cieplnej. 

 

Tniemy koszty

Jak zapewnia prezes PEC Jarosław Dorociak, spółka na bieżąco wdraża rozwiązania powodujące obniżenie kosztów wytwarzania i przesyłu ciepła. W ostatnim czasie w kotłowniach przy ulicach  Reymonta 36, Żwirki i Wigury 24, Al. 600-lecia 25 i 1-go Maja 3 zamontowano energooszczędne, „letnie” pompy sieciowe. Systematycznie przybywa układów zabezpieczających przed przekroczeniem mocy zamówionej gazu. Trwa wymiana zainstalowanych w węzłach ciepłowniczych pomp cyrkulacyjnych ciepłej wody oraz obiegowych na pompy energooszczędne. Na bieżąco spółka wymienia też w węzłach ciepłowniczych regulatory pogodowe na nowoczesne, sterowane przez Internet, umożliwiające bezpośredni podgląd pracy węzła. Dzięki wszystkim tym działaniom, zdalnemu sterowaniu i prowadzonemu na odległość nadzorowi pracy kotłowni,  w spółce systematycznie spada zatrudnienie.

- W 2011 roku w PEC-u pracowało 38 osób, a obecnie 31. Kondycja finansowa spółki jest dobra. Na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązania. Należy też zaznaczyć, że w ostatnich latach  nie było poważnych awarii sieci.  Wystąpiło kilka  wycieków na przyłączach, które po zlokalizowaniu natychmiast usuwano. PEC to pewny dostawca, stąd coraz większe zainteresowanie jego usługami – przekonuje z-ca burmistrza Dariusz Dobrowolski.

 

3,3 mln na inwestycje

W 2011 przedsiębiorstwo zainwestowało 1.850.000 zł. Za te pieniądze wykonano „spinkę” kotłowni przy Al. 600-lecia 25 i Konstytucji 3 Maja 9, podłączono do sieci aż 14 budynków przy ulicy Sochaczewskiego 2 i 4, Słowackiego, Broniewskiego, Mickiewicza Żeromskiego i Dywizjonu 303. W 2012 roku PEC zdobył kolejnych klientów przyłączając do swej sieci następne budynki przy ulicach Dywizjonu 303 i Mickiewicza, a także przebudował sieć ciepłowniczą w rejonie ulicy Żeromskiego. Koszt robót to 400 tys. zł. Podobną kwotę, 440 tysięcy złotych, spółka wydała w 2013 roku na modernizację układu sterowania kotłowniami, montaż układów zabezpieczających oraz letnich, energooszczędnych pomp.

W minionym spółka zainwestowała 600 tysięcy, a za tę kwotę dokonano m.in. modernizacji systemu przesyłu ciepła, by ograniczyć straty na sieci, zamontowano kilka letnich, energooszczędnych pomp i przebudowano węzły cieplne, by zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. Spółka  zyskała też nowych klientów. Z ciepła PEC korzysta teraz Sąd Rejonowy oraz hufiec ZHP przy ul. Hanki Sawickiej.

 

Zlecenia komercyjne

Spółka nie czeka z założonymi rękoma na pieniądze, ale stara się zdobywać je wykonując komercyjne zlecenia. W ostatnich latach największa spółdzielnia mieszkaniowa w Sochaczewie powierzyła PEC-owi konserwację swych obiektów w zakresie hydraulicznym i elektrycznym w porze nocnej i dni wolne od pracy. Na zlecenie wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej pracownicy spółki wymieniali w blokach wodomierze zimnej i ciepłej wody, w kilku innych spółdzielczych blokach wymienili instalację ciepłej i zimnej wody. Także PEC, na zlecenie ratusza, wdrażał częściowo projekt „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. W sierpniu 2013 roku ruszył całodobowy, sterowany drogą radiową system kontroli zużycia energii cieplnej w  Gimnazjum Nr 1 oraz  Przedszkolach Nr 1, 3 i 4.  Za zamontowanie systemu, jego uruchomienie i trzyletni nadzór PEC otrzyma 184,8 tys. zł. w całości pochodzące z dotacji NFOŚiGW.

A A A
15-01-2015
godz.11:38
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 28.11.2021 r. 3407064 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy