Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Spółdzielnia zapowiedziała duże podwyżki
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa od 1 marca 2015 r. wprowadza kilkudziesięcioprocentową podwyżkę stawki eksploatacyjnej. Rodzi się wiele pytać, m.in. na jakie cele potrzebne są spółdzielni tak duże pieniądze. I co z kilkumilionową nadwyżką, którą chwaliła się spółdzielnia na czerwcowym walnym zebraniu.

Mimo że do wprowadzenia w życie nowych stawek są jeszcze dwa miesiące, lokatorzy już dziś pytają, dlaczego ich czynsz, w którym znajduje się stawka za eksploatację, ma tak bardzo wzrosnąć.

- W przypadku mojego mieszkania to o pięćdziesiąt złotych miesięcznie więcej niż płaciłam dotychczas. Za eksploatację liczono mi ok. 100 zł, teraz będę płacić ponad 150 zł. Jednorazowo podwyżka wyniosła 50 proc. – mówi wzburzona mieszkanka osiedla Polna.

Może warto w tym miejscu wyjaśnić, że w SML-W miesięczny czynsz składa się z trzech elementów. Jest to eksploatacja, fundusz remontowy i wywóz śmieci. Nasza czytelniczka płaciła do tej pory niecałe 200 zł czynszu. Po podwyżce będzie to prawie 250 zł. A do tego trzeba jeszcze doliczyć niemałe opłaty za centralne ogrzewanie i wodę, co zimą czyni kolejne 500 zł, jeśli nie więcej. Mieszkanie w bloku staje się więc coraz bardziej kosztowne. Niektórzy mieszkańcy już dziś mają problem z opłaceniem comiesięcznych należności.

Co na to władze spółdzielni? Otrzymaliśmy bardzo obszerną pisemną odpowiedź na nasze pytania. Przede wszystkim chcieliśmy wiedzieć, dlaczego jednorazowo zastosowano tak wysoką podwyżkę?

Władze spółdzielni tłumaczą ją tak: „Zmiana stawki eksploatacyjnej nastąpiła z konieczności i na podstawie przepisów Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. z 2013. Poz. 1222 tekst jednolity) a także zaleceń ostatniej lustracji, jaka została przeprowadzona w spółdzielni na przełomie 2013/2014r. Stawka za eksploatację nie zmieniała się od 2011 r., a kolejne lata zamykały się przeważnie niedoborem (kilka bloków miało nadwyżkę przychodów nad kosztami). Oprócz kosztów, na wysokość kalkulowanej stawki wpływ miały również niedobory przychodów nad kosztami na poszczególnych nieruchomościach. Mimo corocznego dofinansowywania (z zysku gospodarki zasobami mieszkaniowymi) niedobory nie były w całości pokrywane”.

Zapytaliśmy również, co oznacza, że wyliczeń dokonano dla każdej nieruchomości oddzielnie?
Co brano za podstawę tych wyliczeń? „
Obowiązek ewidencjonowania kosztów i  przychodów oddzielnie dla każdej nieruchomości istnieje od 2007 r. Taki obowiązek dotyczy również kalkulacji stawki eksploatacyjnej - oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości oraz rodzajów własności występujących w poszczególnych nieruchomościach. Różnica w wysokości stawki zależy od kosztów, jakie generuje dana nieruchomość, a ściślej od większego wykonania kosztów niż osiągniętych przychodów ze stawek eksploatacyjnych. Różnice można zauważyć również w rodzajach własności nieruchomości. Członkowie ze spółdzielczym prawem do lokalu płacą inną stawkę, członkowie z odrębną własnością także inną. Zróżnicowanie stawek dotyczy również osób nie będących członkami
i posiadających różne własności. Ponadto, zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych, tylko członkom spółdzielni przypadają zyski z pozostałej działalności spółdzielni, zaś tzw. pożytki należą się wszystkim właścicielom (w spółdzielni pożytki występują głównie z tablic reklamowych). Dlatego istnieje obowiązek pomniejszania stawki o zysk członkom spółdzielni, zaś wszystkim właścicielom o pożytki, jeżeli takowe występują. Ponadto dla osób posiadających odrębną własność stawka nie obejmuje podatku od nieruchomości”- napisano w odpowiedzi.

Dalej spółdzielnia wyjaśnia, że za podstawę wyliczeń brano faktycznie poniesione koszty za rok 2013 oraz niedobory występujące na poszczególnych nieruchomościach na koniec tego roku oraz te z lat poprzednich. Jako koszty należy rozumieć wszelkie wydatki poniesione na poszczególne nieruchomości w trakcie roku, nie pokrywane z funduszu remontowego. Różnica pomiędzy kosztami i przychodami, pomniejszona o zysk oraz ewentualne pożytki,  określa wysokość zatwierdzonych stawek eksploatacyjnych na poszczególne nieruchomości i rodzaje własności w tych nieruchomościach. A w związku z tym, że każda nieruchomość generuje różne koszty oraz zamyka się w związku z tym różnym wynikiem – są różne stawki eksploatacyjne dla poszczególnych nieruchomości.

W imieniu dzwoniących do nas czytelników zapytaliśmy również na co są przeznaczane środki z opłaty eksploatacyjnej? Jak zarząd chce wykorzystać tak duże pieniądze?

W odpowiedzi czytamy: „Stawka pokryje różnicę pomiędzy kosztami a przychodami na poszczególnych nieruchomościach, jaka występowała na koniec 2013 r. Jest to stawka skalkulowana tylko na rok i jak będzie już znana wysokość kosztów poniesionych na poszczególne nieruchomości w 2014 r., wówczas, być może, okaże się, że stawkę trzeba ponownie urealnić i dostosować do kosztów. Prawdopodobnie takie kalkulacje będą liczone rokrocznie. Jeżeli wyniki w poszczególnych nieruchomościach będą nadwyżkami, stawka będzie zmniejszana, jeżeli będą niedoborami, powstanie konieczność podwyższenia stawki w celu zniwelowania niedoboru. Zatem środki z opłaty eksploatacyjnej przeznaczane są na pokrycie kosztów, jakie dana nieruchomość generuje w ciągu roku. A zmiana stawek ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której wynik w poszczególnych nieruchomościach nie będzie niedoborem. W przypadku nadwyżki, stawka eksploatacyjna dla danej nieruchomości zostanie zmniejszona.

Czy wyjaśnienia spółdzielni rozwiały wszystkie wątpliwości spółdzielców? Chyba nie. Nie dowiedzieliśmy się na przykład, dlaczego nie dokonywano podwyżek sukcesywnie, skoro co roku spółdzielnia notowała niedobory w zakresie eksploatacji. Niepokoi również fakt, że stawka ta może co roku wzrastać. Uczestnicy walnego zebrania pamiętają informacje o trzymilionowej nadwyżce, która miała świadczyć o dobrej kondycji finansowej SML-W. Chyba więc nadszedł czas, aby spółdzielcy zaczęli się bardziej interesować kosztami eksploatacji ich budynków.

Jolanta Sosnowska

A A A
29-12-2014
godz.12:18


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.09.2021 r. 3339361 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy