Sochaczew Sochaczew Sochaczew
40 lat na straży prawdy i historii

Wczoraj w kramnicach odbyła się gala z okazji 40 rocznicy działalności Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Były serdeczne podziękowania dla kadry za zaangażowanie i pasję, pielęgnowanie pamięci o bohaterach II wojny światowej,  gromadzenie materialnych śladów przeszłości.

Jak zaznaczył burmistrz Piotr Osiecki, muzeum od 40 lat gromadzi wspomnienia bitewne, pamiątki z pola walki, fotografie, przedmioty osobistego użytku należące do uczestników największej bitwy września 1939 roku. Każdy z tych przedmiotów to osobna historia, osobne życie młodego człowieka mającego kochającą rodzinę, plany na przyszłość, marzenia… Tysiące żołnierzy na zawsze pozostało na ziemi sochaczewskiej oddając swe życie za Ojczyznę i pamięć o nich nie może zaginąć. Gratulował też ówczesnym władzom miasta odważnej decyzji o powołaniu MZS, bo w latach 70’ milczano na temat Armii Krajowej czy wydarzeń z 17 września 1939 roku, a także o tym miały opowiadać muzealne ekspozycje.

Pracownikom MZS dziękowano za lekcje muzealne dla dzieci, warsztaty archeologiczne, pikniki historyczne, organizację rekonstrukcji historycznych, wystaw, rajdów, spotkań z kombatantami, Muzealnych Spotkań z Żołnierzami Wyklętymi. Warto przypomnieć, że przez kilkanaście lat w MZS działał Klub Modelarstwa Redukcyjnego, od 10 lat w murach tej placówki regularnie spotykają się członkowie Klubu Kolekcjonera. To pracownicy muzeum prowadzili przez pięć sezonów badania archeologiczne przy ul. Smolnej, gdzie odnaleziono cmentarzysko z przełomu III i II wieku p.n.e. (ponad 20 grobów), badali obiekty archeologiczne odsłonięte w czasie przebudowy placu świętego Dominika (mury klasztorne) czy placu Kościuszki (fundamenty dawnego ratusza) itd. W kraju i za granicą muzeum promuje Muzealna Grupa Rekonstrukcyjna.

Najbardziej zasłużonym dla MZS wręczono pamiątkowe medale. Jeden z nich trafił do rąk Janusza Kobli, ówczesnego Naczelnika Miasta, który w 1973 rok zdecydował o powołaniu nowej jednostki kultury, obecnego Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Pisemne gratulacje od Marszałka wręczył pracownikom placówki radny wojewódzki Adam Orliński.

Po uroczystościach, w galerii Kramnice otwarto wystawę fotografii Waldemara Zakrzewskiego.

Na miejscu można było także nabyć wydane przez Pocztę Polską, specjalnie z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej i bitwy nad Bzurą, okolicznościowe karty ze stemplem. 

 

Wieczorem, na cmentarzu wojennym w Trojanowie, odbyła się dalsza cześć uroczystości rocznicowych. Delegacje władz miasta i województwa złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych żołnierzy września 1939 roku, odczytano apel poległych, na białych krzyżach zapalono ponad 200 zniczy…

W uroczystościach wzięli udział m.in. burmistrz Piotr Osiecki, przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Gonta, radni, dyrektorzy jednostek kultury i sportu oraz szkół współpracujących na co dzień z muzeum, harcerze, rekonstruktorzy, sponsorzy placówki, historycy korzystający z jej bogatych zbiorów. 

A A A
28-09-2014
godz.13:58
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 21.09.2021 r. 3341311 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy