Sochaczew Sochaczew Sochaczew
31 na TAK, 13 wniosków odrzuconych

Jak już informowaliśmy, w II edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, gdzie do podziału na realizację pomysłów mieszkańców odłożono aż 1.100.000 zł, komisja oceniła 46 wniosków. Pod otwarte, publiczne głosowanie poddanych będzie 31, spełniających wymogi SBO. Każdy z nich, zdaniem Zespołu Opiniującego, uda się wdrożyć w rok, będzie realizowany na miejskim terenie, a koszt robót nie przekroczy 1,1 mln.  

Jak informuje Marek Fergiński, z-ca burmistrza i szef Zespołu Opiniującego SBO, 13 wniosków trzeba było odrzucić, gdyż najczęściej wartość prac była wyższa, niż dostępne środki, inwestycja miała być prowadzona na działce, której właścicielem nie było miasto,  albo pakiet pomysłów zgłoszono jako jeden, duży wniosek. W kilku takich przypadkach pomysły analizowano oddzielnie, sztuka po sztuce. 31 na „tak”, 13 odrzuconych, to 44 wnioski, gdzie zatem brakujące 2?

- Zespół Opiniujący zauważył, że Miejski Ośrodek Kultury i jedno ze stowarzyszeń złożyły identyczny wniosek o uruchomienie Miejskiego Studia Nagrań. Podobnie radny Sylwester Kaczmarek i organizacja pozarządowa zaproponowali montaż sekundników na kilku skrzyżowaniach. Te wnioski połączyliśmy i zakwalifikowaliśmy na listę poddawanych pod głosowanie – wyjaśnia M. Fergiński.  

 

Oto pełna lista odrzuconych wniosków wraz z uzasadnieniem: 

Nr.

Nazwa projektu

Zgłaszający i przyczyna odrzucenia wniosku

Szacowana wartość zadania:

1.

Remont i modernizacja boiska sportowego wraz z budową bieżni tartanowej i innych urządzeń lekkoatletycznych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

 

Koszt prac przekracza zabezpieczoną w ramach SBO kwotę, czyli 1.100.000 zł.

2.255.000

 

2.

Pakiet: Infrastruktura i Kultura Naszego Sochaczewa: m.in. doposażenie siłowni zewnętrznych; huśtawki przy przystankach, Sochaczewskie Kino Plenerowe; Lustra drogowe – „bezpieczny wyjazd”

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miasta Sochaczew.

 

Na pakiet składało się 11 różnych projektów, które zostały przez wnioskodawcę złożone także pojedynczo, jako oddzielne wnioski. Zespół Opiniujący analizował każdy pomysł pojedynczo.

 

225.000

3.

Lustra drogowe – „bezpieczny wyjazd”

 

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miasta Sochaczew.

 

Brak opisu wniosku – gdzie miałyby się znajdować, przy których skrzyżowaniach. Dodatkowo w ramach realizowanych działań Urząd Miejski w Sochaczewie na wniosek osób zainteresowanych, jeżeli tylko jest to możliwe, realizuje zakup i montaż lustra drogowego w drogach miejskich.

 

3.000

4.

Rewitalizacja parku przy skrzyżowaniu ulic Traugutta – Warszawska

Paweł Masłowski

 

Zadanie niemożliwe do realizacji w jednym roku. Teren objęty ścisłą opieką konserwatora zabytków, wymaga szczególnego trybu uzgodnień. Dodatkowo dla tego terenu opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje realizację Południowej Pierzei, która nawiązywać będzie do historycznej zabudowy tego obszaru miasta.

 

800.000

5.

Chodnik ul. Łuszczewskich

 

Mieszkańcy osiedla Dywizjonu 303 oraz osiedla Lotników.

 

Nie podano nawet szacunkowej wartości tego zadania.

 

----------

 

6.

Rowerem na zakupy, – czyli ścieżka rowerowa (ścieżka do sieci handlowych na rogatkach miasta)

 

Daniel Janiak – Stowarzyszenie Sochaczew – Daj się Ponieść.

 

Miasto nie jest właścicielem gruntów, po których miałaby przebiegać ścieżka (trzy działki prywatne, tereny gminy Sochaczew). Zadanie niemożliwe do zrealizowania w jednym roku.

 

800.000

 

7.

Chodnik dla Chodakowa II – przy
 ul. Chodakowskiej

 

Łukasz Kalinowski

 

Chodnik biegnie w śladzie drogi wojewódzkiej i miasto nie jest właścicielem tych gruntów.

 

600.000

8.

Sochaczewskie barwy w górę! (zakup flag Sochaczewa)

Tomasz Flakowski

 

Projekt zgłoszono dwa razy – jako samodzielny wniosek i jako część większego pakietu „Żyj, trenuj, bądź dumny”. Pakiet trafił na listę rankingową i zostanie poddany pod głosowanie.

20.000

9.

Trenuj jak Lewandowski

Tomasz Flakowski

 

Projekt zgłoszono dwa razy – jako samodzielny wniosek i jako część większego pakietu „Żyj, trenuj, bądź dumny”. Pakiet trafił na listę rankingową i zostanie poddany pod głosowanie.

 

15.000

10.

Akademia Pierwszej Pomocy „Życie Nr 1”

Tomasz Flakowski

Projekt zgłoszono dwa razy – jako samodzielny wniosek i jako część większego pakietu „Żyj, trenuj, bądź dumny”. Pakiet trafił na listę rankingową i zostanie poddany pod głosowanie.

50.000

11.

 

Redukcja deficytu budżetowego Miasta Sochaczew

Kongres Nowej Prawicy na powiat sochaczewski.

 

Wniosek dotyczy budżetu miasta na 2014 rok, tymczasem II edycja Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego realizowana będzie w 2015 roku. Ponadto w przyszłym roku nie planuje się emisji obligacji.

 

1.100.000

 

12.

Dofinansowanie wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miasta Sochaczew

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miasta Sochaczew.

 

We wniosku nie wskazano żadnego konkretnego zadania czy wydarzenia, które  miałoby być dofinansowane. Na wskazane przez Stowarzyszenie cele ratusz rozdziela środki w corocznych, otwartych konkursach ofert NGO.

 

12.000

13.

Konkurs na projekty: 1. nowego skweru w Trojanowie  

2. rewitalizację Parku im. I.W. Garbolewskiego.

Tomasz Flakowski

 

1. Wskazany teren w Trojanowie nie należy do miasta, to własność prywatna oraz grunty Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. Ponadto plan zagospodarowania przeznacza ten obszar pod budownictwo jednorodzinne.

2. UM posiada już profesjonalną koncepcję rewitalizacji i inwentaryzację drzewostanu w Parku im. I.W. Garbolewskiego.

 

8.000

A A A
17-09-2014
godz.15:17
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 22.09.2021 r. 3343063 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy