kategorie:
edukacja  komunikaty  kultura  polityka  przetargi  samorząd  społeczność  sport  zdrowie 


W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 80 rocznicy Bitwy nad Bzurą i 75 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. Ustalono wstępny harmonog...
24-01-2019
godz.14:31
Wczoraj dotarła do nas kolejna smutna wiadomość o stracie, jaką poniósł polski samorząd. Zmarł Grzegorz Kozłowski zastępca burmistrza Mszczonowa, pełniący ten urząd przez dwanaście lat. Wcześniej, przez cztery lata, b...
17-01-2019
godz.09:30
Od wczoraj w kilkudziesięciu punktach dystrybucji na terenie miasta znajdą Państwo najnowsze wydanie bezpłatnej „Ziemi Sochaczewskiej”. W numerze m.in. wywiad z burmistrzem Piotrem Osiecki, który podejmuje temat schro...
16-01-2019
godz.14:10
W 2019 rok samorząd miasta wszedł z uchwalonym budżetem, choć radni nie byli w tej sprawie jednomyślni. Rozpoczynający się rok, to czas kolejnych dużych projektów i ważnych decyzji związanych m.in. z budową zakładu ge...
15-01-2019
godz.13:37
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 7 stycznia rozpocznie się remont wojewódzkiej ulicy Chopina, jej odcinka od torów kolejki wąskotorowej w Kistkach do ronda Jana Pawła II. Przebudowywany fragment będzie wyłączony...
03-01-2019
godz.08:53
Rada miasta ustaliła wykaz wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Chodzi o projekty rozpoczęte, finansowane z budżetu 2018 roku, ale rozliczane ostatecznie do końca czerwca 2019 roku. N...
02-01-2019
godz.07:51
Wczoraj radni określili dodatkowe kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto oraz rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Od pewnego czasu...
29-12-2018
godz.09:46
Podczas wczorajszej sesji rady miasta, w tradycyjnym wystąpieniu, tuż przed głosowaniem projektu budżetu, burmistrz Piotr Osiecki zauważył, że jest on pewną formą kompromisu pomiędzy potrzebami a możliwościami, a częś...
29-12-2018
godz.07:52
W przyszłym roku dochody budżetu miasta mają wynieść 172,6 mln zł, a wydatki 169,7 mln. Nadwyżka w wysokości 2,9 mln zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na inwestycje burmistrz chce ...
28-12-2018
godz.13:40
28 grudnia radni zdecydują o rozpoczęciu prac nad „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”. To dokument nadrzędny nad miejscowymi planami zagospodarowania, wyznaczający kierun...
26-12-2018
godz.09:33
nadchodzące wydarzenia

wtorek, 07.07.2020 r. 2894693 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy