Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej Nr.1 im. Jana Pawła II o działaniach podjętych w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w związku zagrożeniem epidemiologicznym.
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie

Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej Nr.1 im. Jana Pawła II o działaniach podjętych w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w związku  zagrożeniem epidemiologicznym.

W celu zapewnienia uczniom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy szkoła stosuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Działania podjęte przez szkołę:
- stały dostęp do mydła antybakteryjnego i ręczników jednorazowych monitorowany na bieżąco przez pracowników
-dezynfekcja wszystkich klamek i kranów kilka razy dziennie
- udostępnienie instrukcji mycia rąk w holu szkoły, wszystkich łazienkach , salach lekcyjnych i miejscach gdzie zamontowane są krany
- zajęcia z wychowawcą poświęcone higienie życia codziennego i profilaktyce w okresie podwyższonej zachorowalności na grypę
- prelekcje pielęgniarki szkolnej
- instruktaż uczniów edukacji wczesnoszkolnej przez wychowawców w zakresie właściwego mycia rąk
- obserwacja stanu zdrowia uczniów i prośba do rodziców o pozostawienie w domu chorych dzieci
- apel do nauczycieli i pracowników o powstrzymanie się od świadczenia pracy w przypadku zdiagnozowanej infekcji
- prośba do uczniów, którzy spędzili ferie w krajach wskazanych przez GIS o osobiste zgłaszanie się do pedagoga 
- powstrzymanie się od organizowania wycieczek zagranicznych zgodnie z zaleceniem MEN 
- systematyczne sprawdzanie komunikatów zamieszczanych na stronach GIS, MEN i kuratorium 
- uczestnictwo dyrektora szkoły w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
- zgodnie z zaleceniami wszystkich służb zachowanie spokoju i bieżąca obserwacja przez wszystkich pracowników szkoły.

 


 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem 

 


INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

A A A
kiedy?
31-03-2020
rozpoczęcie
00:00
zakończenie
23:59
 
Sochaczew
Sochaczew
nadchodzące wydarzenia
Sochaczew

piątek, 25.09.2020 r. 3003310 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy