Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Formularz wyszukiwania w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie
 
dowolny wyraz lub ciąg wyrazów:     zaawansowe kryteria wyszukiwania
numer karty informacyjnej: 
rok wydania dokumentu: 
rodzaj dokumentu: 
nazwa dokumentu: 
temat dokumentu: 
obszar, którego dokument dotyczy:   kod TERYT TERC

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


nr karty/rok rodzaj nazwa temat obszar
(TERYT)
133 / 2020 d) decyzje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą h) inne 1428011
134 / 2019 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 3825W ul. Inzynierskiej w Sochaczewie h) inne 1428011
132 / 2019 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży indywidualnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i nadziemnych parkingów wraz z niezbędną infrastruktura techniczna i komunikacyjną h) inne 1428011
131 / 2019 d) decyzje decyzja umarzająca postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polgającego na przebudowie , zminie sposobu uzytkowania i rozbudowie w poziomie piwnicy budynku pałacu oraz budowie innych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu parku w Sochaczewie. h) inne 1428011
130 / 2019 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zmianie sposobu uzytkowania i rozbudowie w poziomie piwnicy budynku pałacu oraz budowie innych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu parku w Sochaczewie h) inne 1428011
129 / 2019 d) decyzje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegająćego na rozbudowie zakładu produkcyjnego pelletów wraz z infrastrukturą towarzyszącą h) inne 1428011
128 / 2019 e) postanowienia postanowienie o obowiązku odstapienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego pelletów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. h) inne 1428011
127 / 2019 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego pelletów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. h) inne 1428011
126 / 2019 d) decyzje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji płynów eksploatacyjncych w Boryszew s.A. Oddział Boryszew ERg. h) inne 1428011
125 / 2019 e) postanowienia postanowienie o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji płynów meksploatacyjnych w Boryszew S.A. oddział Boryszew ERG. h) inne 1428011
124 / 2019 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji płynów eksploatacyjnych w Boryszew s.A. oddział Boryszew Erg h) inne 1428011
123 / 2019 d) decyzje deczyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na rozbudowie instlacji do produkcji płynów niezamarzających w Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG. h) inne 1428011
122 / 2019 e) postanowienia postanowienie o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji płynów niezamarzających w Boryszew s.A. Oddział Boryszew Erg h) inne 1428011
121 / 2019 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie intalacji do produkcji płynów niezamarzających w Boryszew S.A. Oddział Boryszew Erg. h) inne 1428011
120 / 2019 d) decyzje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji 220/110 kV Sochaczew h) inne 1428011
119 / 2019 e) postanowienia Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięzięcia polegającego na modernizacji stacji 220/110 kV Sochaczew h) inne 1428011
118 / 2019 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji 220/110kV Sochaczew h) inne 1428011
117 / 2019 d) decyzje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rozdzielni 110 kV na stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Boryszew h) inne 1428011
116 / 2019 e) postanowienia postanowienie od odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rozdzielni 110kV oraz dobudowie pola liniowego 110 kV na stacji elektroenergetycznej 110/15 Boryszew h) inne 1428011
115 / 2019 a) wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rozdzielni 110 kV oraz dobudowie pola liniowego 110 kV na stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Boryszew. g) ochrona zwierząt oraz roślin 1428011
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139