Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Liczba odwiedzin na podstronach

Sprawy wg wydziałów 570729
Gospodarka przestrzenna 303355
Strona główna BIP 279985
Nabory na stanowiska urzędnicze 204413
Sesje Rady Miejskiej 201911
Uchwały Rady 201321
Obsługa osób niesłyszących 116035
Ogłoszenia 78675
Podatki i opłaty 78127
Mienie i nadzór właścicielski 75951
Zarządzenia Burmistrza 66893
Oświadczenia majątkowe 62859
Konkursy - dotacje 55838
Instrukcja obsługi BIP jednostek 33035
Burmistrz Miasta 26878
Plany, programy, strategie, raporty 26359
Rachunki bankowe 25750
Zastępcy Burmistrza 25531
Majątek gminy 24724
Zasady dostępu do informacji 22755
Budżet Miasta 22452
Wykonanie budżetu 21775
Pełnomocnicy Burmistrza 21062
e - Urząd 21013
Nabory na wolne stanowiska w miejskich jednostkach organizacyjnych 20518
Skład Rady 20331
Ewidencje i rejestry 19906
Przedszkola Miejskie 19684
Szkoły Podstawowe 18145
Instrukcja obsługi 17888
Patronat Burmistrza 17045
Emisja obligacji 2013 16987
Zespoły szkół i placówek 16777
Kontrole 16775
Wykaz wydatków za ogłoszenia płatne w prasie i telewizji 16647
Za rok 2012 16325
Pomoc publiczna 16278
Zakłady budżetowe i spółki 16061
Instytucje pomocy społecznej 15992
za rok 2014 15932
Za rok 2013 15822
Konsultacje społeczne 15662
Wzory dokumentów i wniosków 14154
Wybory samorządowe 2014 13990
Sekretarz Miasta 12794
NGO - konsultacje 12787
Skarbnik Miasta 12110
Gospodarka Lokalowa 11705
Regulamin Organizacyjny 11261
Wybory samorządowe 2018 11049
Statut Miasta 10497
Oferty organizacji pozarządowych 10475
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 9588
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 8555
Kodeks Etyczny pracowników UM 8163
Wybory ławników sądowych 2016-2019 8019
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 7393
Instytucje kultury 7051
Referendum Ogólnokrajowe 2015 6879
Zgromadzenia 5880
Plan Zamówień Publicznych rok 2018 - pow. 30 tys. EURO 5833
za rok 2015 5087
Redakcja 4349
Dotacje dla jednostek oświatowych 4160
Informacje nieudostępnione 3720
Ponowne wykorzystanie informacji 3661
Interpelacje i zapytania radnych 3588
Za rok 2016 3023
> Testowa strona 2752
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r. 1963
Wybory Prezydenta RP 2020 r. 1868
Wybory uzupełniające ławników sądowych 2016 - 2019 1771
Emisja obligacji 2017 1765
Plan Zamówień Publicznych rok 2019 - pow. 30 tys. EURO 1701
Ochrona Danych Osobowych 1566
Rada Miejska 1550
Za rok 2017 1295
Emisja obligacji 2018 1180
Rok 2012 1106
Regulamin udzielania zamówień poniżej 30 tys. euro 937
Wybory ławników sądowych 2020-2023 775
Za rok 2018 755
Nabór uzupełniający do projektu "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie" 301
za rok 2019 197
Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew w 2020 r. 180
Plan Zamówień Publicznych rok 2020 - pow. 30 tys. EURO 104
Emisja obligacji 2020 35