Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Liczba odwiedzin na podstronach

Sprawy wg wydziałów 551588
Gospodarka przestrzenna 292916
Strona główna BIP 270613
Nabory na stanowiska urzędnicze 198111
Uchwały Rady 194425
Sesje Rady Miejskiej 188731
Obsługa osób niesłyszących 115881
Ogłoszenia 75983
Podatki i opłaty 74965
Mienie i nadzór właścicielski 74158
Zarządzenia Burmistrza 64765
Oświadczenia majątkowe 60893
Konkursy - dotacje 54122
Instrukcja obsługi BIP jednostek 32386
Burmistrz Miasta 26257
Plany, programy, strategie, raporty 25834
Zastępcy Burmistrza 24860
Majątek gminy 24558
Rachunki bankowe 23850
Zasady dostępu do informacji 22313
Budżet Miasta 22198
Wykonanie budżetu 21532
Pełnomocnicy Burmistrza 20591
e - Urząd 20575
Skład Rady 19797
Ewidencje i rejestry 19645
Nabory na wolne stanowiska w miejskich jednostkach organizacyjnych 19321
Przedszkola Miejskie 18959
Szkoły Podstawowe 17629
Instrukcja obsługi 17572
Patronat Burmistrza 16874
Emisja obligacji 2013 16835
Kontrole 16653
Wykaz wydatków za ogłoszenia płatne w prasie i telewizji 16521
Za rok 2012 16208
Pomoc publiczna 16157
Zespoły szkół i placówek 15945
za rok 2014 15799
Za rok 2013 15712
Zakłady budżetowe i spółki 15544
Instytucje pomocy społecznej 15122
Konsultacje społeczne 14851
Wybory samorządowe 2014 13803
Wzory dokumentów i wniosków 13696
NGO - konsultacje 12519
Sekretarz Miasta 12443
Skarbnik Miasta 11811
Gospodarka Lokalowa 11569
Regulamin Organizacyjny 11054
Wybory samorządowe 2018 10705
Statut Miasta 10272
Oferty organizacji pozarządowych 10204
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 9449
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 8419
Kodeks Etyczny pracowników UM 8027
Wybory ławników sądowych 2016-2019 7844
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 7249
Instytucje kultury 6930
Referendum Ogólnokrajowe 2015 6783
Zgromadzenia 5757
Plan Zamówień Publicznych rok 2018 - pow. 30 tys. EURO 5565
za rok 2015 4960
Redakcja 4233
Dotacje dla jednostek oświatowych 3910
Informacje nieudostępnione 3620
Ponowne wykorzystanie informacji 3575
Interpelacje i zapytania radnych 3080
Za rok 2016 2887
> Testowa strona 2661
Wybory uzupełniające ławników sądowych 2016 - 2019 1665
Emisja obligacji 2017 1634
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r. 1615
Plan Zamówień Publicznych rok 2019 - pow. 30 tys. EURO 1498
Rada Miejska 1489
Ochrona Danych Osobowych 1397
Za rok 2017 1165
Rok 2012 1062
Emisja obligacji 2018 1028
Regulamin udzielania zamówień poniżej 30 tys. euro 807
Za rok 2018 632
Wybory ławników sądowych 2020-2023 627
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 250
Nabór uzupełniający do projektu "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie" 194
Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew w 2020 r. 58
za rok 2019 35