Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI FABRYCZNIE NOWEJ WOLNOSTOJĄCEJ NISZCZARKI BIUROWEJ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE
A A A
data publikacji 02-12-2020
termin składania ofert 11-12-2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI FABRYCZNIE NOWEJ WOLNOSTOJĄCEJ NISZCZARKI BIUROWEJ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE

 

          Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, tel. (046)  862-22-35, fax.(046) 862-26-02 ogłasza przetarg ofertowy na „dostawę 1 sztuki fabrycznie nowej wolnostojącej niszczarki biurowej do urzędu miejskiego w Sochaczewie”.

 

             Termin realizacji: do 21 dni od dnia zawarcia umowy

             Termin płatności: do 21 dni 

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych w godz. 9.00 – 16.00 w dni powszednie.

Beata Morawska – w godz. 9.00 – 16.00 w dni powszednie.

 

            Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczonądostawa 1 sztuki fabrycznie nowej wolnostojącej niszczarki biurowej do urzędu miejskiego w Sochaczewienależy złożyć w Biurze Podawczym- Parter.

 Oferta może być przesłana faxem na nr (0-46) 862-26-02 lub mailem (przetargi@sochaczew.pl) z dopiskiem  dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej wolnostojącej niszczarki biurowej do urzędu miejskiego w Sochaczewie. W tym przypadku Zamawiający nie gwarantuje tajności oferty. Jednocześnie prosimy o przesłanie oryginału oferty drogą pocztową.

 

 

Termin składania ofert upływa  11.12.2020 r. o godz. 09.00

            Otwarcie ofert nastąpi w dniu   11.12.2020 r  o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego.Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 100%

 SIWZ DOSTAWA NISZCZARKI 2.docx

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Radosław Kwiatkowski - Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych
Data wytworzenia: 02.12.2020
Opublikował: Radosław Kwiatkowski
Data publikacji: 02.12.2020 09:04


  rejestr zmian

 
do pobrania