Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH Z POSESJI URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE PRZY UL. 1 MAJA 16 ORAZ SIEDZIBY ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W SOCHACZEWIE PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 16
A A A
data publikacji 26-11-2020
termin składania ofert 07-12-2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH Z POSESJI URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE PRZY
UL. 1 MAJA 16 ORAZ SIEDZIBY ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
W SOCHACZEWIE PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 16

 

 Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, tel. (046) 862-22-35, fax.(046) 862-26-02 ogłasza przetarg ofertowy na wywóz odpadów stałych z posesji Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 oraz siedziby Archiwum Zakładowego w Sochaczewie przy ul. Żeromskiego 16.

 

Termin realizacji zlecenia:  od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Termin płatności: do  21 dni po bezusterkowym odbiorze usługi i złożeniu faktury

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie.

Andrzej Wierzbicki - Sekretarz Miasta - w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie.

 

  Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną przetarg ofertowy „na wywóz odpadów stałych z posesji Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 oraz siedziby Archiwum Zakładowego w Sochaczewie przy ul. Żeromskiego 16” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Podawczym - parter.

 

 Termin składania ofert upływa 07.12.2020 r. o godz. 09.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   07.12.2020 r. o godz. 09.45 w siedzibie Zamawiającego


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 100%

 

SIWZ wywóz odpadów stałych 2021.docx

 

Informacja z otwarcia ofert:

informacja z otwarcia ofert - wywóz odpadów 2021.docx

 

Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Radosław Kwiatkowski - Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych
Data wytworzenia: 07.12.2020
Opublikował: Karolina Madej
Data publikacji: 26.11.2020 12:06


  rejestr zmian

 
do pobrania