Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO NA „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY NA RZECZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE”
A A A
data publikacji 17-11-2020
termin składania ofert 26-11-2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO NA „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY NA RZECZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE

 

Burmistrz Miasta Sochaczewa działając, jako Zamawiający w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu ofertowego z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt.8 ustawy) na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miejskiego w Sochaczewie zawiadamia, że wpłynęła jedna oferta, mianowicie:

 

 

Klinika ALFA s.c.

  1. Polna 9b

96-500 Sochaczew                            cena oferty za badania podstawowe  – 486 zł

                                                           cena oferty za badania fakultatywne – 169  zł

                                                           umawianie pracowników na określoną godzinę – TAK

                                                                     

 W związku z powyższym Wykonawca pozyskał zamówienie. Podpisanie umowy nastąpi w dniu  09.12.2020 r. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY NA RZECZ  PRACOWNIKÓW URZEDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE”

 

Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, tel. (046)  862-22-35, fax.(046) 862-26-02 ogłasza przetarg ofertowy na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

 

 

             Termin realizacji zamówienia: 31.12.2022 r.

                                              

             Termin płatności do 21 dni 

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych w godz. 9.00 – 16.00 w dni powszednie.

Barbara Lisowska – Inspektor w Wydziale Sekretarza Miasta w godz. 9.00 – 16.00 w dni powszednie.

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną:

Przetarg ofertowy na „świadczenie usług w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miejskiego w Sochaczewie”.

 

oraz „Nie otwierać przed 26.11.2020 r. godz. 09:30”

 

należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.

 

Termin składania ofert upływa  26.11.2020 r. o godz. 09.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   26.11.2020 r o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego.

 


Kryteria oceny ofert:

·      cena (koszt)

·       umawianie pracownika na określoną godzinę

 

80 pkt.

20 pkt.

 

SIWZ medycyna pracy 2020-2022.doc

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Radosław Kwiatkowski - Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych
Data wytworzenia: 02.12.2020
Opublikował: Radosław Kwiatkowski
Data publikacji: 17.11.2020 14:43


  rejestr zmian

 
do pobrania