Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY: INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH DLA PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „SOCHACZEWSKI EKO-BUS
A A A
data publikacji 10-07-2019
termin składania ofert 24-07-2019

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY: INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH DLA PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „SOCHACZEWSKI EKO-BUS

 

Burmistrz Miasta Sochaczewa działając jako Zamawiający w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt.8 ustawy) na „prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży: instalacji i sieci elektrycznych dla prac związanych z realizacją projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus” . informuje, że ofertę złożyło dwóch Oferentów proponując poniższą cenę:

 

Oferent nr 1

PUHP REA Zbigniew Wrona

ul. Zamoyskiego 10

96-500 Sochaczew                 cena oferty brutto od nadzorowanych robót netto – 3,69 %

 

Oferent nr 2

AGEL

Agnieszka Stachura-Andrzejewskaa

Al. 600-lecia 42A m.7

96-500 Sochaczew                 cena oferty brutto od nadzorowanych robót netto - 3,2 %

 

 

 

            W związku z powyższym zamówienie pozyskał Oferent nr 2.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY: INSTALACJI I SIECI  ELEKTRYCZNYCH DLA PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „SOCHACZEWSKI EKO-BUS.

 

 

Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, tel. (046)  862-22-35, fax.(046) 862-26-02 ogłasza zapytanie ofertowe  na Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży: instalacji i sieci  elektrycznych dla prac związanych z realizacją projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus”

 

 Termin realizacji – 30.11.2019 r.

Termin płatności do 30 dni 

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych ( w godz. 9.00 – 16.00 w dni powszednie.

Sławomir Dragański   – p.o. Kierownik Referatu Miejskiego Zarządu Dróg (w godz. 9.00-15.00 w dni powszednie), nr telefonu 0 46 862 22 35

 

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży: instalacji i sieci  elektrycznych dla prac związanych z realizacją projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus”  należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta .

Oferent  może złożyć ofertę faxem na nr (0-46) 862-26-02 lub e-mailem (przetargi@sochaczew.pl ) z dopiskiem Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży: instalacji i sieci  elektrycznych dla prac związanych z realizacją projektu pn. „Sochaczewski Eko-bus”.

 W tym przypadku Zamawiający nie gwarantuje tajności oferty. Jednocześnie prosimy o przesłanie oryginału oferty droga pocztową.

 

Termin składania ofert upływa 24.07.2019 r.  o godz. 9.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2019 r. o godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 505.


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty - 100%

Treść zapytania - inspektor elektryczny Sochaczewski Eko-bus.docx

 

                                  

 

Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Radosław Kwiatkowski - Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych
Data wytworzenia: 31.07.2019
Opublikował: Edyta Krzemińska
Data publikacji: 10.07.2019 12:07


  rejestr zmian

 
do pobrania