Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH, DLA PROJEKTÓW PN. „”SOCHACZEWSKI EKO-BUS”, ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW NAD BZURĄ W SOCHACZEWIE – ETAP II – WYEKSPONOWANIE WALORÓW KULTURALNO-HISTORYCZNYCH MIASTA” ORAZ RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH TABLIC INFORMACYJNYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE POPRZEZ RENOWACJĘ I ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI”
A A A
data publikacji 04-07-2019
termin składania ofert 15-07-2019

Sochaczew dnia 23.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH, DLA PROJEKTÓW PN.  „”SOCHACZEWSKI EKO-BUS”, ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW NAD BZURĄ W SOCHACZEWIE – ETAP II – WYEKSPONOWANIE WALORÓW KULTURALNO-HISTORYCZNYCH MIASTA” ORAZ RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH TABLIC INFORMACYJNYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE POPRZEZ RENOWACJĘ I ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI”

             Burmistrz Miasta Sochaczewa, działając jako Zamawiający w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na „zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych, dla projektów pn.  „Sochaczewski Eko-bus”, „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie walorów kulturalno-historycznych miasta” oraz renowacja istniejących tablic informacyjnych dla przedsięwzięcia „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni”   prowadzonym w trybie przetargu ofertowego, z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje, iż niniejsze postępowanie unieważnia z braku ofert.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH, DLA PROJEKTÓW PN.  „”SOCHACZEWSKI EKO-BUS”, ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW NAD BZURĄ W SOCHACZEWIE – ETAP II – WYEKSPONOWANIE WALORÓW KULTURALNO-HISTORYCZNYCH MIASTA” ORAZ RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH TABLIC INFORMACYJNYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE POPRZEZ RENOWACJĘ I ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI”

 

Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, tel. (046) 862-22-35, fax.(046) 862-26-02 ogłasza przetarg ofertowy na zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych, dla projektów pn.  „Sochaczewski Eko-bus”, „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie walorów kulturalno-historycznych miasta” oraz renowacja istniejących tablic informacyjnych dla przedsięwzięcia „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni”

 

Termin realizacji całości zamówienia: -        05.08.2019 r.

Termin przedstawienia projektu do akceptacji Zamawiającego - 5 dni od dnia podpisania umowy

Termin płatności   -     do  30 dni 


Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Radosław KwiatkowskiKierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie.

Magdalena Bartnicka - p.o. Naczelnik Wydziału  Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Przetarg ofertowy na zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych, dla projektów pn.  „zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych,  dla projektów pn.  „Sochaczewski Eko-bus”, „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie walorów kulturalno-historycznych miasta” oraz renowacja istniejących tablic informacyjnych dla przedsięwzięcia „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni”

 

Termin składania ofert upływa 15.07.2019 r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 505

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 100%

SIWZ - tablice informacyjne - do projektów.doc  załączniki - tablice do projektów.zip

 

Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Radosław Kwiatkowski - Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych
Data wytworzenia: 23.07.2019
Opublikował: Edyta Krzemińska
Data publikacji: 04.07.2019 14:04


  rejestr zmian

 
do pobrania