Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO NA PRACE PORZĄDKOWE TERENU W REJONIE 17 WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTO SOCHACZEW - DWUKROTNIE W CIĄGU ROKU
A A A
data publikacji 05-06-2019
termin składania ofert 14-06-2019

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO NA PRACE PORZĄDKOWE TERENU                             W REJONIE 17 WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTO SOCHACZEW                               - DWUKROTNIE W CIĄGU ROKU

 

Burmistrz Miasta Sochaczewa działając, jako Zamawiający w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu ofertowego z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt.8 ustawy) na „wykonanie prac porządkowych terenu w rejonie 17 wylotów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew- dwukrotnie w ciągu roku” zawiadamia, że wpłynęła oferta:

 

Oferta nr 1

Usługi Melioracyjno-Budowlane

„EL-SA” Elżbieta Obrębska

Cierpięta 136

06-320 Baranowo                                          cena oferty brutto – 8 979,00 zł

 

W związku z powyższym Wykonawca pozyskał zamówienie.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA             PRACE PORZĄDKOWE TERENU W REJONIE 17 WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTO SOCHACZEW

-DWUKROTNIE W CIĄGU ROKU

 

Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, tel. (046) 862-22-35, fax.(046) 862-26-02 ogłasza przetarg ofertowy na prace porządkowe terenu w rejonie 17 wylotów kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew- dwukrotnie w ciągu roku”.

 

             Termin realizacji:

  1. 07.2019 r.
  2. 09.2019 r.

            Termin płatności do 30 dniUprawnieni do kontaktów z oferentami

Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych w godz. 9.00 – 16.00 w dni powszednie.

Agnieszka Tomaszewska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w godz. 9.00 – 16.00 w dni powszednie.

 

 ZAMKNIĘTĄ KOPERTĘ Z OFERTĄ OZNACZONĄ NA PRACE PORZĄDKOWE TERENU W REJONIE 17 WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTO SOCHACZEW

-DWUKROTNIE W CIĄGU ROKU”

 

 

Termin składania ofert upływa 14.06.2019 r. o godz. 09.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   14.06.2019 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 505.


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 100%SIWZ - WYLOTY 2019.doc

 

Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Radosław Kwiatkowski - Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych
Data wytworzenia: 24.06.2019
Opublikował: Edyta Krzemińska
Data publikacji: 05.06.2019 08:14


  rejestr zmian

 
do pobrania