Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZE4TARGU OFERTOWEGO NA WYKONANIE KONSERWACJI ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTA SOCHACZEW NA DŁUGOŚCI 1000 MB – DWUKROTNIE W CIĄGU ROKU
A A A
data publikacji 05-06-2019
termin składania ofert 14-06-2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZE4TARGU OFERTOWEGO NA WYKONANIE KONSERWACJI ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTA SOCHACZEW NA DŁUGOŚCI 1000 MB – DWUKROTNIE W CIĄGU ROKU

Burmistrz Miasta Sochaczewa działając, jako Zamawiający w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu ofertowego z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt.8 ustawy) na „wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Miasta Sochaczew na długości 1000 mb – dwukrotnie w ciągu roku” zawiadamia, że wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1

Usługi Melioracyjno-Budowlane

„EL-SA” Elżbieta Obrębska

Cierpięta 136

06-320 Baranowo                                                      cena oferty brutto – 10 578,00 PLN

 

Oferta nr 4

Zakład Usługowo Handlowy

Katarzyna Orzech

ul. Hallera 10

89-400 Sępólno Krajeńskie                                       cena oferty brutto – 24 600,00 PLN

 

 W związku z powyższym Wykonawca nr 1 pozyskał zamówienie.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYKONANIE KONSERWACJI ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SOCHACZEW, NA DŁUGOŚCI 1000 MB- DWUKROTNIE W CIĄGU ROKU

 

 

Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, tel. (046) 862-22-35, fax.(046) 862-26-02 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Sochaczew, na długości 1000mb- dwukrotnie w ciągu roku”.

 

             Termin realizacji:

I konserwacja: 05.07.2019 r

II konserwacja: 30.09.2019 r.

            Termin płatności do 30 dniUprawnieni do kontaktów z oferentami

Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych w godz. 9.00 – 15.00 w dni powszednie.

Agnieszka Tomaszewska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w godz. 9.00 – 15.00 w dni powszednie.

 ZAMKNIĘTĄ KOPERTĘ Z OFERTĄ OZNACZONĄ NA WYKONANIE KONSERWACJI ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SOCHACZEW, NA DŁUGOŚCI 1000 MB- DWUKROTNIE W CIĄGU ROKU

 

Termin składania ofert upływa  14.06.2019  r. o godz. 09.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   14.06.2019 r. o godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 505


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 100%

 SIWZ - konserwacja rowów melioracyjnych 2019.doc

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Radosław Kwiatkowski - Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych
Data wytworzenia: 24.06.2019
Opublikował: Edyta Krzemińska
Data publikacji: 05.06.2019 08:13


  rejestr zmian

 
do pobrania