Sochaczew Sochaczew Sochaczew

odpowiedzi Burmistrza

Szanowna Pani;

Byłemo to pytany w czasie ostatniej sesji rady miasta, 8 maja, i powtórzę, że spisy wyborców przekazałem Poczcie Polskiej na podstawie polecenia z dnia 27 kwietnia sprawującego nadzór prawny nad samorządami Wojewody Mazowieckiego.

15-05-2020
godz.15:08

Zwracaliśmy się w tej sprawie do firmy Partner, a ta zaprzecza, by dochodziło do tego rodzaju praktyk. Firma twierdzi, że śmieciarki, które posiada są przystosowane do odbioru odpadów komunalnych. Każda wyposażona jest w urządzenie załadunkowe służące do wysypywania odpadów do skrzyni ładunkowej, a skrzynia podzielona jest na komory dla konkretnych frakcji śmieci. Choć pozornie tak to może wyglądać - odpady nie są ze sobą mieszane.

07-12-2020
godz.09:09

Szanowna Pani Alicjo, proszę nie wierzyć w plotki. Nie skorzystałem jeszcze ze szczepienia. Zapiszę się w kolejce oczekujących, gdy przyjdzie na to czas. Serdecznie pozdrawiam.

05-01-2021
godz.11:37

Na razie prowadzimy taki projekt: https://www.sochaczew.pl/home/newsshow2/31925?title=Czterdziesci-kopciuchow-mniej&filterId=1&sochaczew

Bardzo proszę o telefoniczny kontakt z ratuszem, z Wydziałem Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, bo być może ktoś się wycofa z programu i będzie można wejść z listy rezerwowej w jego miejsce. 

18-02-2021
godz.16:03

Pani Natalio, jeśli obecnie otrzymuje Pani świadczenie 500 plus, to znaczy, że w chwili jego przyznania przesłano na Pani adres mailowy informację w tej sprawie. Nie wydaje się decyzji o przyznaniu świadczenia, a jedynie przesyła rodzicom zawiadomienie drogą mailową na adres wpisany we wniosku. Tak stanowią przepisy. Jeśli zaś chodzi o nowy okres świadczeniowy, to od 1 lutego br. można składać wnioski drogą elektroniczną, od kwietnia drogą papierową, natomiast samo zawiadomienie o przyznaniu świadczenia otrzyma Pani w połowie roku.

18-02-2021
godz.16:07

Szanowny Panie Marianie, apele o zachowanie dystansu, noszenie maseczek, dezynfekcję rąk pojawiają się w ogólnopolskich mediach. To stały temat w programach informacyjnych. Lokalne media także regularnie piszą o sytuacji zdrowotnej w naszym powiecie. Jeśli szuka Pan dodatkowych informacji na powyższe tematy, zachęcam do przejrzenia zakładki „Szczepimy się” na portalu Sochaczew.pl.

01-03-2021
godz.13:29

Szanowna Pani Sylwio;

Pomysł jest świetny i myślę, że gdyby zebrała się większa grupa osób zainteresowanych garażową sprzedażą niepotrzebnych już przedmiotów, MOSiR jako zarządca targowiska chętnie skorzysta z Pani propozycji. Bardzo proszę o bezpośredni kontakt w tej sprawie z wicedyrektorem MOSiR Anną Pawłowską pod numerem tel. 46 862-77-59.

01-03-2021
godz.13:44

Szanowny Panie Mariuszu, od początku zapowiadaliśmy, że prace w tym rejonie będą rozłożone na etapy. Na początku utwardziliśmy asfaltem odcinek ulicy Granicznej, gdzie inwestycję udało się przeprowadzić bez większych problemów własnościowych. Na dalszym odcinku ulica wymaga poszerzenia, to jest pozyskania gruntów od prywatnych właścicieli. W tej sprawie odbyło się spotkanie z mieszkańcami, doszliśmy do porozumienia i zabraliśmy się za podziały geodezyjne działek zmierzające do formalnego wykupu terenów. Przez covid proces nieco się przeciągnął, ale na pewno nie zatrzymał. Procedura trwa. Jeśli zaś chodzi o ulicę Nałkowskiej, to na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze opracowanego wykazu ulic zakwalifikowanych do programu „Drogi zamiast błota 2021”.

Pozdrawiam Piotr Osiecki

01-03-2021
godz.14:50

Szanowny Panie Robercie;

Nie mogę podzielić Pana opinii, że doszło do nieprawidłowości w ocenie wniosków składanych przez sochaczewskie kluby. Jestem przekonany, że wszyscy stypendyści spełnili wymogi określone w uchwale szczegółowo opisującej, jakie należy wypełnić kryteria, by zostać stypendystą miasta. Swoimi podpisami potwierdzają to członkowie komisji dokonującej szczegółowej oceny każdego wniosku. Poniżej link do przywołanej uchwały: https://sochaczew.pl/AppData/StaticContentFiles/114.pdf. Jeśli ma Pan uwagi do wspomnianej procedury, proszę o bezpośredni kontakt z p. Agatą Kalińską, naczelnikiem Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych.

 

11-03-2021
godz.14:23

Szanowny Panie Dariuszu, otwarcie DDPS i ŚDS nie oznacza, że zobowiązujemy podopiecznych do udziału w zajęciach. To jedynie propozycja dla chętnych, np. już zaszczepionych seniorów czy ozdrowieńców. Jeśli ktoś się boi, oczywiście nie musi korzystać z zajęć. Obecnie na zajęcia w DDPS przychodzi około 20 podopiecznych, reszta jedynie odbiera posiłki i wraca do domu, a osobom, które nie są w stanie samodzielnie przyjechać po obiad, dowozimy posiłek do domu. Nadmieniam, że w obydwu placówkach zajęcia prowadzone są w ścisłym reżimie sanitarnym. A tak po ludzki, zależy nam bardzo, by osoby korzystające z usług DDPS i ŚDS miały jakąś alternatywę, mogły wyjść do ludzi, choć krótko poprzebywać w gronie znajomych, mieć z kim porozmawiać. To bardzo istotne dla kondycji psychicznej, samopoczucia ludzi starszych.

12-03-2021
godz.10:04

Dzień dobry

Przekazałem Państwa propozycję Pani Naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych, która skontaktuje się z Wami w sprawie szczegółów organizacyjnych. Jeśli tylko warunki pozwolą (sytuacja epidemiologiczna), to postaramy się Państwu pomóc.

Burmistrz Miasta Sochaczew

Piotr Osiecki

23-03-2021
godz.15:08

Szanowna Pani Anno;

Firma Sime nie jest publicznym dostawcą gazu, lecz prywatnym podmiotem działającym w tej branży. Spółka w żadnej sposób nie jest związana organizacyjnie z UM, nasz samorząd nie posiada w niej udziałów, zatem nie ma żadnego przełożenia na podejmowane przez właścicieli decyzje. To prywatna firma kierująca się kalkulacją kosztów i zysków. Jeśli na razie Sime uznała, że doprowadzenie gazu sieciowego do Pani nieruchomości jest nieopłacalne, należy uszanować tę decyzję. Z rozmów z mieszkańcami wiem, że warto zebrać pewną liczbę podpisów, zachęcić sąsiadów i taką wspólną listę złożyć w Sime. Gdy sieć jest prowadzona nie do jednego, ale kilku czy nawet kilkunastu domów z pewnością zarządowi firmy łatwiej podjąć decyzję o zainwestowaniu środków w nowy odcinek gazociągu.

05-05-2021
godz.13:41

Szanowna Pani Wioleto,

To nie zależy od samorządu, ale od rządu. Od początku takie były założenia programu budowy tanich mieszkań dla rodzin, że samorządy wskazują tereny, potem przejmują rolę administratora gotowego budynku, jednak sama budowa nie jest zadaniem miasta czy gminy. Sochaczew wskazał dwie lokalizacje – działki za wiaduktem i teren na tyłach muzeum kolei wąskotorowej. Podobnie jak Pani czekamy na konkretne rozstrzygnięcia.

 

05-05-2021
godz.13:47

Szanowny Panie Gracjanie,

O pieniądze na remont ulicy Kolejowej chcemy się ubiegać u wojewody nadzorującego Fundusz Dróg Samorządowych. Planujemy złożenie wniosku w 2022 roku, a wówczas, gdybyśmy otrzymali dofinansowanie, prace przeprowadzone byłyby w 2023 roku.

27-05-2021
godz.12:00

Szanowny Panie Grzegorzu,

W 2020 pieniądze odłożone na „Drogi zamiast błota” pochłonął covid, a rok wcześniej środki na ten cel musieliśmy przesunąć na dopłatę do śmieci. W tym roku uznaliśmy, że bez względu na wszystko wracamy do programu i na najbliższej sesji zaproponuję radnym przeznaczenie kilku milionów na układanie asfaltu, chodników i budowę oświetlenia przy drogach lokalnych. Chcemy zacząć od przebudowy ulic Krakowskiej, Załamanej, Rolniczej, Kraszewskiego, Cieplnej, Langiewicza, Tuwima, Niepodległości, Krzywej, Zwierzynieckiej i Królewskiej. Na liście chodników do wymiany lub budowy są te przy ul. Lotników, Wojska Polskiego, Fabrycznej, Żwirki i Wigury, Batorego oraz Rumiankowej. Kolejny element to oświetlenie, które miałoby stanąć przy Gwardyjskiej, Spartańskiej, Topolowej, Zacisznej i Mazowieckiej. Jeśli radni przyjmą moją propozycję, dodatkowe lampy pojawią się również w ulicach Niemcewicza, Lema, Energetycznej, Termicznej, w części Konopnickiej i Kochanowskiego. Ulica Planowa, o którą Pan pyta, z pewnością trafi do wykazu „Dróg zamiast błota”, jeśli tylko pozwolą na to możliwości budżetu miasta.

27-05-2021
godz.12:07

SZzanowny Panie Piotrze, wykaz wszystkich działek przeznaczonych do zbycia znajduje się w BIP Urzędu Miejskiego. Jest on na bieżąco aktualizowany. Zachęcam, by się z nim zapoznać. Znajdzie Pan w nim odpowiedź na wszystkie zadane pytania. Proszę wejść tu: https://sochaczew.pl/home/www/2516?title=Mienie-i-nadzor-wlascicielski&filterId=5&tabId=76&pid=2516&sochaczew

pozdrawiam

Piotr Osiecki

08-06-2021
godz.08:43

Szanowny Panie Zdzisławie;

Ławki z pasażu zostały zabrane na wyraźny wniosek mieszkańców, którzy składali w ratuszu pisma z prośbą o ich usunięcie. Podnosili, że wieczorami zbiera się tam młodzież pijąca alkohol, hałasująca niekiedy do wczesnych godzin rannych, uniemożliwiająca odpoczynek i sen. Stosowna korespondencja skłoniła nas do podjęcia ten niełatwej decyzji.

08-06-2021
godz.11:05

Szanowny Panie Piotrze,

Z publikowanych przez CPK danych wynika, że port jest zaintereresowany budową linii kolejowych dużych prędkości, a w ich przypadku przystanki są lokowane jedynie w dużych miastach, co kilkadziesiąt kilometrów. Szczegółowo plany CPK, proponowany przebieg linii i nasze stanowisko w tej sprawie opisywał portal Sochaczew.pl w poniższym tekście: https://www.sochaczew.pl/home/newsshow2/31959?title=Nasz-glos-w-sprawie-szybkiej-kolei&filterId=1&sochaczew#prettyPhoto

31-08-2021
godz.12:49

Szanowna Pani Henryko;

Na wstępie krótkie wyjaśnienie - budowa nowego mostu w Chodakowie to nie zadanie miasta, lecz powiatu. Inwestycję prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie. To prawda, że na budowie występują opóźnienia, ale nie wynikają z opieszałości wykonawcy. Ostatnio starostwo informowało, że na zamówione konstrukcje stalowe wykonawca czekał osiem tygodni dłużej, niż pierwotnie zakładał. W opinii PZD, jeśli tylko warunki pogodowe pozwolą i nie wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności to w grudniu br. powinnyśmy cieszyć się z przebudowanego obiektu.

 

29-09-2021
godz.09:17

nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 25.10.2021 r. 3375308 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy