{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Miasta partnerskie

Gródek

Mieszkanki Gródka w strojach ludowych tańczą na tle herbów Gródka i Sochaczewa Przyjaźń z Gródkiem trwa od początku lat 90 (umowa podpisana w 1992 roku). Przedstawiciele ukraińskiego miasta niejednokrotnie odwiedzili Sochaczew. Wizyty, podczas których goście zapoznali się z historią naszego miasta zwiedzając Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolei Wąskotorowej, ruiny zamku Książąt Mazowieckich czy pobliską Żelazową Wolę, miały także na celu wymianę doświadczeń. Zapoznanie się z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jego celami, zadaniami i ofertą kierowaną do uczestników zajęć służyło dyskusjom o roli, jaką w życiu podopiecznych Ośrodka odgrywa prowadzona tam terapia i kontakt z innymi niepełnosprawnymi intelektualnie. Spotkania z przedstawicielami sochaczewskiego biznesu dały natomiast sposobność do rozmów o możliwościach, jakie stoją przed naszymi firmami transportowymi, produkcyjnymi, budowlanymi. Przedstawiciele obu samorządów odwiedzają się podczas Dni Sochaczewa oraz Dni Gródka.    

W dwudziestotysięcznym Gródku, Polacy stanowią 30 proc. mieszkańców. Żyje więc ich w tym uroczym mieście nad Smotryczem około 6 tys., jednak etnicznych Polaków jest  znacznie więcej. Warto zauważyć, że od chwili wprowadzenia ustawy o Karcie Polaka systematycznie rośnie liczba osób udowadniających swe związki z Polską.  

Od listopada 2020 roku merem Gródka jest Neonila Andriszczuk (2015-2020 Wasilij Pidlisny, 2011-2015 Władimir Powroznik, wcześniej dwie czteroletnie kadencje merem był Wiktor Choptyniec). 

W czerwcu 1989 roku powstało w Gródku jedno z pierwszych na Ukrainie - Towarzystwo Dobroczynne „Polonia”. Jego członkowie i sympatycy doprowadzili do powstania w Gródku jedenastoklasowej polskiej szkoły średniej, w której naukę pobierają wspólnie dzieci narodowości polskiej i ukraińskiej. Miejscowe władze przekazały działkę pod budowę, a Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” sfinansowało inwestycję. W 2002 r. budynek był gotowy i od razu rozpoczęto nauczanie. Obecnie uczęszcza do niej 350-400 dzieci. Nauka w klasach I-IV odbywa się po polsku, a w klasach V-XI nauka jest prowadzona w języku ukraińskim. Kilka lat temu, dzięki życzliwości lokalnych władz, udało się uruchomić nauczanie języka polskiego w jednym z gródeckich przedszkoli. W BAJCE powstały dwie grupy z lekcjami języka polskiego.

Wnętrze cerkwi w Gródku W gmachu szkoły, w wydzielonym skrzydle, otwarto DOM POLSKI, gdzie swą siedzibę ma Towarzystwo Dobroczynne „Polonia” otaczające opieką rodaków z niemal całego Obwodu Chmielnickiego (odpowiednik naszego województwa). Przy „Polonii” działają zespoły wokalne „Tęcza”, „Jaskółka” i „Jaskółeczki”. Towarzystwo duży nacisk kładzie także na upowszechnianie nauczania języka polskiego. Przez kilkanaście lat pracą Domu i Towarzystwa kierowali Janina Gumińska-Zagórowska (zmarła pod koniec 2014 roku) i Józef Zagórowski (zmarł 16.01.2021). Obecnie Prezesem Towarzystwa Dobroczynnego POLONIA jest Nadia Garbar.

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku miasto Sochaczew i jego mieszkańcy wspomagają swoje miasto partnerskie - organizowane są zbiórki, a z budżetu Sochaczewa przekazywane środki na zakup środków medycznych, żywności i zapewnienie innych potrzeb w ogarniętym wojną kraju.