{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Urząd Miejski

Biuro Obsługi Klienta

Kontakt: 

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: 46 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 46 8622602

e-mail: bok@sochaczew.pl

Pracownicy:

Kierownik Biura Obsługi Klienta - Magdalena Bieniek, tel. w. 351, e-mail: magdalena.bieniek@sochaczew.pl

Inspektor – Beata Białas, Biuro Obsługi Klienta, tel. w. 300, e-mail: bok@sochaczew.pl  

Pomoc administracyjna - Natalia Szostka, Biuro Obsługi Klienta, tel. w. 300

Pomoc administracyjna - Zuzanna Wachowska, Biuro Obsługi Klienta

 

Do zadań BOK należy przede wszystkim: 

1. Prowadzenie Biura Podawczego, w tym między innymi:

- przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

- prowadzenie rejestrów korespondencji,

 - wysyłanie korespondencji i przesyłek,

 - udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby – kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy,

 

2.     Udzielanie informacji interesantom dotyczących między innymi :

- rodzaju, miejsca i sposobu załatwiania spraw,

- danych o mieście (historia, statystyka, układ komunikacyjny, topografia itp.),

-  organizacji władz miasta, tj. układu organizacyjnego, struktury urzędu, jednostek i zakładów budżetowych i spółek komunalnych, istotnych dla funkcjonowania miasta i jego mieszkańców, a także spraw, które w tych   instytucjach można załatwić,

3.  Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Biura.