Wydział Skarbnika Miasta (Sk)

A A A

Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail: skarbnik@sochaczew.pl


Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku: 800 - 1600

Godziny otwarcia kasy:

poniedziałek: 900 - 1700

wtorek, środa, piątek: 830 - 1400

czwartek: 900 - 1400


Kierownictwo:

Skarbnik Miasta:  Jolanta Brzóska

II piętro, pok. 32

Tel.: (46) 8622730 w. 334

e-mail: skarbnik@sochaczew.pl

 

 

 


Pracownicy:

Inspektor  – Magdalena Masłowska,  pok. 39, tel. w. 313


Kompetencje i zadania:

1. Przygotowywanie materiałów dotyczących:

  • koordynacji  opracowywania założeń projektu budżetu i planów  finansowych  zakładów   budżetowych,
  •  zapewniania bilansowania finansowych potrzeb Miasta dochodami własnymi i zasilającymi,
  • analizy wykorzystania budżetu oraz wnioskowania w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
  •  analizy otrzymanych subwencji i dotacji oraz kontroli celowości ich wykorzystania,
  • sprawozdawczości budżetowej.

2. Nadzór nad prowadzenie obsługi księgowej i kasowej Urzędu,

3. Prowadzenie ogółu spraw związanych z realizacją dochodów Miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych i prowadzenie kontroli w tym zakresie, a w szczególności :

  • prowadzenie ewidencji podatników,
  • przygotowywanie aktów administracyjnych oraz danych do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących podatków i opłat,
  • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności z tytułu podatków i opłat,

4. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych Miastu jednostek organizacyjnych,

5. Nadzór nad prowadzeniem inwentaryzacji mienia i rozliczaniem inwentaryzacji w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych  bezpośrednio finansowanych  przez Urząd,

6. Publikowanie danych należących do zadań komórki z zakresu informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,

7. Prowadzenie stałej kontroli finansowej w oparciu o obowiązujące w tym przedmiocie przepisy.

8. Prowadzenie spraw w zakresie realizacji obowiązków dotyczących kontroli zarządczej.

9. Opracowanie i analiza danych przedłożonych przez poszczególne placówki i Wydziały Urzędu Miasta dotyczących projektu budżetu miasta.

10. Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta dotyczących zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew.

11. Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej.

12. Sporządzanie niezbędnych analiz dotyczących różnych dziedzin funkcjonowania samorządu.

13. Analiza planów finansowych. poszczególnych dysponentów budżetu miasta (wydziały, referaty Urzędu Miasta, jednostki i zakłady budżetowe podległe Radzie Miejskiej w Sochaczewie).

14. Prowadzenie na bieżąco programu komputerowego “Plan – system ewidencji planu dochodów i wydatków”.

15. Wprowadzanie dokumentów (uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta) do programu komputerowego SJO BeSTi@.

16. Wprowadzanie, podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta dotyczących spraw budżetowych, do edytora aktów prawnych XML.

17. Prowadzenie ewidencji należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, wysyłanie upomnień do podmiotów zalegających z płatnością, przygotowanie dokumentów dla zespołu Radców Prawnych niezbędnych do dochodzenia należności na drodze sądowej od podmiotów nie regulujących należności mimo wysyłania upomnień i monitów.Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>