Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia (PSZ)

A A A

Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail: sekretariat@sochaczew.pl


Godziny przyjęć:

 Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600


Kierownictwo:

Naczelnik: Joanna Kamińska

Tel.: (46) 8622730 w. 392

e-mail: joanna.kaminska@sochaczew.pl

 

 

 

 


 Pracownicy:

Inspektor – Włodzimierz Słomka , pok. 430, tel. w. 306, e-mail: wlodzimierz.slomka@sochaczew.pl

Inspektor – Jolanta Peńsko, pok. 425, tel. w. 333, e-mail: jolanta.pensko@sochaczew.pl

Inspektor - Justyna Wierzbicka, pok. 426, tel. wew. 440, e-mail: justyna.wierzbicka@sochaczew.pl

Podinspektor - Monika Szewczyk, pok. 426, tel. wew. 440, e-mail: monika.szewczyk@sochaczew.pl

Referent - Anna Szymańska, pok. 425, tel. w. 333

Pomoc administracyjna - Dorota Pietrzyk, pok. 425, tel. w. 333


 

Kompetencje i zadania:

Wykonywanie zadań Miasta, w szczególności :

1. W zakresie zdrowia i pomocy społecznej:

 • nadzór organizacyjny nad placówkami służby zdrowia i pomocy społecznej wynikający z zadań własnych gminy,
 • opiniowanie planów finansowych placówek zdrowia i pomocy społecznej,
 • udział w przeglądach materialno-technicznych bazy placówek służby zdrowia i pomocy społecznej,
 • współpraca i nadzór nad zadaniami realizowanymi ze środków budżetu miasta przez organizacje i stowarzyszenia z zakresu pomocy społecznej,
 • współpraca i współdziałanie ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych osobom niepełnosprawnym, placówkom, stowarzyszeniom,
 • wdrażanie nowych przepisów z zakresu zdrowia i pomocy społecznej i zapoznawanie z nimi podległych placówek, organizacji i stowarzyszeń,
 • prowadzenie spraw w zakresie  przyznawania,  odmowy  przyznania i  wstrzymania wypłaty dodatków mieszkaniowych,
 • wykonywanie zadań dotyczących ochrony konsumenta,
 • prowadzenie działań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,  obejmujących między innymi  wydawanie, w razie wystąpienia choroby  zakaźnej, na   wniosek Inspektora Sanitarnego, zarządzeń mających na celu zapobieżenie epidemii,
 • nadzorowanie i kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Żłobka Miejskiego.

2. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

 • realizacja działań psychoedukacyjnych wpływających na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości, a w szczególności wobec dzieci i młodzieży oraz grup podwyższonego ryzyka we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z placówkami, Kościołami, stowarzyszeniami, organizacjami i grupami samopomocowymi zajmującymi się problemami uzależnień;
 • obsługa techniczna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • przyjmowanie wniosków do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3. Wykonywanie innych zadań  związanych  z zakresem działania Wydziału.


 

Jak załatwić sprawę w Wydziale?

Lista procedur realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia - BIPZwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>