Referat Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej (IDG)

A A A
 

Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: 46 862 27 30, 46 862 22 35, 46 862 22 75 w. 307

Fax.: 46 8622602


Godziny przyjęć:

 W poniedziałki: 800 - 1700

 Od wtorku do piątku: 800 - 1600


Kierownictwo:

Kierownik: Beata Budzyńska

p.o. Kierownika - Małgorzata Przybylska, pok. 424, tel. w. 307, e-mail: malgorzata.przybylska@sochaczew.pl

 

 

 

 

 


Pracownicy:

Referent - Kinga Jóźwik, pok. 424, tel. 307, e-mail: kinga.kaczor@sochaczew.pl


Kompetencje i zadania:

I. W zakresie obsługi inwestora:

1. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami krajowymi i zagranicznymi.

2. Zapewnienie i udzielanie informacji o warunkach inwestowania w mieście, w tym o: warunkach architektoniczno – urbanistycznych – we współpracy z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Architektury, o rynku nieruchomości i potencjalnych lokalizacjach inwestycji – we współpracy z Wydziałem Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

3. Przygotowywanie i promocja materiałów marketingowych miasta skierowanych do potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym ofert inwestycyjnych, stanowiących propozycje lokalizacji inwestycji kluczowych dla Miasta oraz uczestnictwo  w branżowych imprezach: konferencjach, targach, misjach gospodarczych.

4. Świadczenie inwestorowi pomocy w zakresie nawiązywania współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

II. W zakresie działalności gospodarczej:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją  o Działalności Gospodarczej.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej (wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń dokumentów z archiwum EDG).
 3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzieleniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, tj.:
 • prowadzenie postępowania w celu wydania licencji,
 • wydawanie licencji i ich promes, wypisów z treści licencji, zmian, zaświadczeń i innych decyzji oraz postanowień,
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej licencji.

III. W zakresie aktywizacji zawodowej:

1. Oddziaływanie na poziom bezrobocia poprzez zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do wszechstronnej wiedzy i informacji dotyczącej zagadnień rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także do pełnego zakresu usług teleinformatycznych.

2. Tworzenie mieszkańcom miasta warunków do nabycia umiejętności korzystania  z nowych technologii informatycznych dla efektywnego poruszania się po rynku pracy, zdobywania informacji o możliwości kształcenia, a także korzystania z różnych form pomocy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

3. Pomoc dla osób pozostających bez pracy, doradztwo w zakresie przekwalifikowania zawodowego i pobudzenia osób bezrobotnych.

4. Umożliwienie korzystania z poradnictwa ekonomicznego i prawnego, także w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej, kształtowania własnego wizerunku i autoprezentacji w czasie rozmów kwalifikacyjnych.

5. Aktywizacja pracodawców na rzecz tworzenia Internetowej Bazy Ofert Pracy.

6. Integrowanie lokalnego środowiska z regionem i krajem.

7. Integrowanie środowiska przedsiębiorców z młodzieżą wkraczającą  na rynek pracy.

8. Tworzenie podstaw społeczeństwa informacyjnego.

9. Świadczenie usług w zakresie:

 • udostępniania informacji istniejącej w sieci Internet;
 • umieszczania w sieci własnych informacji;          
 • obsługi biurowej;
 • organizowania kursów, szkoleń i konferencji;
 • pomocy technicznej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

IV. Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Miasta i gmin sąsiedzkich.

V. Promocja gospodarcza, przygotowywanie i kolportaż oferty inwestycyjnej Miasta.

VI. Wykonywanie innych zadań związanych z zakresem działania Referatu.


Jak załatwić sprawę w Wydziale?

Lista procedur realizowanych przez Referat Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej - BIPZwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>