Referat Komunikacji Zewnętrznej (KZ)

A A A

Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602


Godziny przyjęć:

Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600


Kierownictwo:

Kierownik Referatu i redaktor naczelny "Ziemi Sochaczewskiej": Daniel Wachowski

pok. 312, tel. wew. 340

e-mail: daniel.wachowski@sochaczew.pl

Pracownicy:

Inspektor - Jolanta Śmielak-Sosnowska, pok. 312, tel. wew. 472

Podinspektor - Agnieszka Poryszewska, pok. 312, tel. wew. 472

Podinspektor - Sebastian Stępień, pok. 312, tel. wew. 471

Pomoc administracyjna - Maciej Frankowski, pok. 312, tel. wew. 471


Kompetencje i zadania Referatu Komunikacji Zewnętrznej:

1. W zakresie komunikacji zewnętrznej:

1) Prezentowanie, wyjaśnianie i uzasadnianie działań organów samorządu Miasta,

2) Prezentowanie stanowiska organów administracji samorządowej w ważnych sprawach należących do zakresu jej działania,

3) Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,

4) Gromadzenie i bieżące analizowanie informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu miejskiego,

5) Prowadzenie i bieżące aktualizowanie strony internetowej Miasta,

6) Organizowanie konferencji prasowych i spotkań środowiskowych,

7) Przygotowywanie i opracowywanie w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów informacyjnych dla Burmistrza Miasta,

8) Wykonywanie innych czynności wynikających z polityki informacyjnej Burmistrza Miasta.

 

2. W zakresie redagowania dwutygodnika "Ziemia Sochaczewska":

1) Organizowanie całokształtu procesu wydawniczego dwutygodnika "Ziemia Sochaczewska", obejmującego w szczególności: zbieranie i opracowanie materiałów, redagowanie, przygotowywanie graficzne druku, kontakty z drukarnią, kolportaż gazety.

2) Dwutygodnik "Ziemia Sochaczewska" realizuje swoje zadania poprzez: 

- propagowanie idei samorządowej,

- pobudzanie aktywności obywatelskiej,

- integrację społeczności lokalnej,

- przekazywanie informacji na temat działalności samorządu, jednostek mu podległych oraz podmiotów korzystających ze środków finansowych i wsparcia niefinansowego samorządu, a także działalności mieszkańców z zakresu m.in.: kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, wspierania rodziny, poltyki prorodzinnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz gospodarki komunalnej i inwestycji.

3. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Referatu.

 Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>