Wydział Infrastruktury Miejskiej (INM)

A A A
 

Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail: komunalny@sochaczew.pl


Godziny przyjęć:

Poniedziałek

 Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600


 

Kierownictwo:

Naczelnik: Wiesław Kowala

Tel.:  (46) 8622730 w. 301

e-mail: komunalny@sochaczew.pl, drogi@sochaczew.pl

 

 

 

 

 


Referat Inżynierii Miasta:

 

Pracownicy:

Główny Specjalista – Magdalena Tuszyńska, pok. 524, tel. w. 361, e-mail: magdalena.tuszynska@sochaczew.plkomunalny@sochaczew.pl

Inspektor - Aleksandra Jaszczak-Adamus, pok. 526, tel. w. 344, aleksandra.jaszczak-adamus@sochaczew.plkomunalny@sochaczew.pl

Inspektor - Magdalena Matych, pok. 524, tel. w. 526, magdalena.matych@sochaczew.pl, komunalny@sochaczew.pl


Referat Miejski Zarząd Dróg:

Kierownictwo:

p.o Kierownika: Sławomir Dragański

Tel.:  (46) 8622730 w. 414

e-mail: drogi@sochaczew.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek : 800 - 1800

Od wtorku do piątku: 800 - 1600

Pracownicy:

Podinspektor – Grzegorz Skorupa , pok. 503, tel. w. 324, e-mail: grzegorz.skorupa@sochaczew.pl,

Podinspektor – Ewa Czubak, pok. 503, tel. w. 324, e-mail: drogi@sochaczew.pl

Podinspektor – Piotr Tadzik, pok. 503, tel. w. 324, e-mail: piotr.tadzik@sochaczew.pl,


 

Kompetencje i zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

1. Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem gospodarki komunalnej na terenie Miasta, obejmujących w szczególności:

1) koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych i instytucji powołanych do realizacji zadań użyteczności publicznej w zakresie usług komunalnych, obejmujących transport zbiorowy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę  i odprowadzenie ścieków, energetykę cieplną i gazownictwo oraz utrzymanie obiektów i urządzeń służących  powyższym zadaniom,

2)  powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej  osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej  w prowadzonym przez Wydział zakresie,

3) wybór sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej w prowadzonym przez Wydział zakresie,   

4) ustalanie wysokości cen i opłat  lub sposobu ich ustalania za usługi komunalne o charakterze  użyteczności publicznej  oraz za korzystanie  z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w prowadzonym przez Wydział zakresie,  

5) wykonywanie czynności związanych  z:

- powoływaniem, likwidowaniem i przekształcaniem komunalnych zakładów budżetowych  przez Radę,       

6) wykonywanie zadań związanych z  uprawnieniami nadzorczymi organów Miasta w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych  miasta,

7) opiniowanie propozycji cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego,

8) opracowywanie projektów uchwał, programów, planów, strategii, regulaminów,

9) zarządzanie Wzgórzem Zamkowym przy ul. Podzamcze z wyłączeniem instalacji oświetleniowej w zakresie zadań Wydziału.

2. Koordynowanie działań podległego Referatu Inzynierii Miasta i Referatu Miejski Zarząd Dróg.

3. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Wydziału.


Jak załatwić sprawę w Wydziale?

Lista procedur realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej - BIP

 Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>