Wydział Gospodarki Lokalowej (GL)

A A A
Kontakt:
Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275
Fax.: 046 8622602

Godziny przyjęć:
 Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600

Kierownictwo:
Naczelnik: Agnieszka Kupryjaniuk
Tel.:  (46) 8622730 w. 311
 
 
 Pracownicy:
Podinspektor – Barbara Siemieniec, pok. 429A, tel. w. 356, e-mail: barbara.siemieniec@sochaczew.pl
Podinspektor – Aneta Domańska, pok. 429, tel. w. 372, e-mail: aneta.domanska@sochaczew.pl

Kompetencje i zadania:

1. Wykonywanie zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Miasta, obejmujących w szczególności:

 • tworzenie mieszkaniowego zasobu Miasta w drodze budowy, nabywania lub przejmowania budynków mieszkaniowych,
 • zbywanie nieruchomości lokalowych wraz z częścią ułamkową gruntu,
 • utrzymywanie mieszkaniowego zasobu Miasta na poziomie umożliwiającym zaspokajanie potrzeb rodzin o niskich dochodach,
 • zapewnianie lokali zamiennych lub socjalnych w wypadkach przewidzianych w ustawie,
 • opracowywanie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta oraz kryteriów wyboru osób , z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
 • współpracę z Społeczną Komisją Mieszkaniową przy opracowywaniu listy najmu lokali,
 • wskazywanie najemców uprawnionych do zawarcia umowy najmu mieszkań komunalnych,
 • współdziałanie z przedstawicielami najemców w sprawach zarządu lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Miasta w zakresie ustalonym przez Radę,
 • opracowywanie propozycji stawek czynsz za najem lokali mieszkalnych według zasad określonych w ustawie,
 •  przeznaczanie lokali o obniżonej wartości użytkowej na lokale socjalne,
 • opracowywanie projektów stawek czynszu za najem lokali socjalnych oraz kryteriów wyboru osób, z którymi najem  tych lokali zawierany jest w pierwszej kolejności.

2.  Współpraca z zarządami  wspólnot  mieszkaniowych.

3. Uczestnictwo w zebraniach ogółu właścicieli lokali w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych.

4. Nadzór nad zarządem i eksploatacją budynków mieszkalnych stanowiących w całości własność  Miasta.

5. Wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości zabudowanych z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Miasta, w tym ich zbywaniem, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, a w szczególności :

 • reprezentowanie Miasta w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami
 • sprzedaż bezprzetargową  nieruchomości lokalowych Miasta,
 • udzielanie bonifikaty od ceny nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę.

6.  Prowadzenie Banku Zamian Mieszkań.

7. Ewidencja i publikacja zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących  do publicznego zasobu mieszkaniowego.

8. Wykonywanie zadań związanych z uprawnieniami nadzorczymi organów Miasta w stosunku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie.

9.  Wykonywanie  innych czynności  związanych  z zakresem zadań Wydziału.Jak załatwić sprawę w Wydziale?


Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>