Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie (USC/SO)

A A A
Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail: usc@sochaczew.pl


Godziny przyjęć:

  • wtorki, środy, czwartki, piątki od godz. 8.00 do 16.00
  • poniedziałki od godz. 8.00 do 17.00
  • w soboty odbywają się uroczystości zawarcia związków małżeńskich według grafiku ustalonego przez Kierownika USC.

Kierownik USC/SO - Monika Chudoba, pok. 110, tel. wew. 378 

Z-ca Kierownika USC/SO - Katarzyna Bargieł, pok. 111, wew. 317

Z-ca Kierownika USC/SO - Mariusz Starbała, pok. 114, tel. wew. 418


Pracownicy:

Podinspektor – Paulina Lachowicz-Wierzbicka, pok. 111, tel. wew. 377

Inspektor - Jolanta Maciejewska, pok. 111, tel. wew. 338


Kompetencje i zadania:

1. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

2. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

3. Przyjmowanie oświadczeń o:

- wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci urodzone z małżeństwa,

- powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

- uznaniu dziecka,

- nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

- zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu urodzenia.

4. Sporządzanie aktów: urodzenia, małżeństwa, zgonów, jeżeli zdarzenie nastąpiło w okręgu działania Urzędu Stanu Cywilnego.

5. Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.

6. Organizacja uroczystego wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

 

7. Rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnej w sprawie zmiany imienia lub nazwiska.

8. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

9. Dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków w aktach stanu cywilnego w opraciu o prawomocne orzeczenia sądów, odpisy akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność akt.

10. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.

11. Uzupełnienie, sprostowanie treści aktu stanu cywilnego.

12. Współdziałanie z innymi Urzędami Stanu Cywilnego i organami ewidencji ludności w zakresie realizacji powierzonych zadań oraz współdziałanie z organami statystycznymi w przedmiocie wykonywania obowiązków sprawozdawczych.

13. Uznanie wyroków rozwodowych uprawnionych organów zagranicznych.

14. Wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego.

15. Załatwianie podań obywateli o wydanie wypisów akt.

16. Wydawanie zaświadczeń, poświadczeń o zamierzonym małżeństwie.

17. Konserwacja ksiąg i stała dbałość o ich estetykę.

18. Porządkowanie akt zbiorczych - aktualizacja archiwum.

19. Koordynowanie działań podległego Referatu Spraw Obywatelskich.

20. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.


Jak załatwić sprawę w Wydziale?

Lista procedur realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego - BIP.Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>