Pion Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych (OIN)

A A A
 

Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail: oin@sochaczew.pl


Kierownictwo:

Włodzimierz Boczkowski

Pok. 418 A 

Tel.:  (46) 8622730 w. 309

e-mail: oin@sochaczew.pl

 


Pracownicy:

Kierownik kancelarii tajnej – Małgorzata Przybylska, pok. 424 lub 418 A, tel. w. 307 lub 398

e-mail: oin@sochaczew.pl


Kompetencje i zadania:

W zakresie ochrony informacji niejawnych

1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, a w szczególności:

 • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych zainstalowanych w Urzędzie za pośrednictwem służb informatycznych,
 • współuczestnictwo w zapewnieniu ochrony fizycznej Urzędu,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 • okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowanie planu ochrony Urzędu (w przypadku wpisania obiektu na listę wojewody),
 • szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających.

W zakresie ochrony danych osobowych

2. Zapewnienie ochrony danych osobowych w Urzędzie, a w szczególności:

 • kontroli przestrzegania zasad ochrony danych osobowych,
 • reagowania na wszelkie przesłanki wskazujące na możliwość naruszenia tajemnicy danych osobowych,
 • podjęcia natychmiastowych działań na rzecz ochrony danych w przypadku naruszenia ustawy o ich ochronie,
 • prowadzenia szkoleń osób przetwarzających dane osobowe,
 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • natychmiastowego poinformowania administratora danych osobowych o przypadkach niezgodności tworzonych przepisów wewnętrznych z przepisami ustawowymi,
 • przedstawiania administratorowi danych osobowych projektów zmian w celu dostosowania ich do regulacji ustawowych.
 

 Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>