Biuro Rady Miejskiej (BRM)

A A A
Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 862-28-34

Fax.: 046 862-26-02

e-mail: biurorady@sochaczew.pl


Godziny przyjęć:

 Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600


Kierownictwo:

Kierownik: Magdalena Jamka, pok. 219

tel.:  (46) 862-22-35 w. 316

e-mail: biurorady@sochaczew.pl


Pracownicy:

Podinspektor – Paulina Mikołajczyk , pok.219 , tel. w. 350, e-mail: biurorady@sochaczew.pl


Kompetencje i zadania:

Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz wykonywanie czynności kancelaryjno-technicznych, a w szczególności:

1. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji.

2. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady, jej komisji i spotkań z wyborcami.

3. Prowadzenie rejestrów uchwał i innych postanowień Rady.

4. Prowadzenie zbioru przepisów gminnych i ich udostępnianie zainteresowanym.

5. Prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji składanych przez radnych.

6. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji.

7. Przesyłanie radnym materiałów na sesję Rady, posiedzeń jej komisji, spotkania z wyborcami.

8. Przesyłanie uchwał Rady do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji lub ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w prasie lokalnej.

9. Organizowanie szkoleń radnych i członków Komisji.

10. Wykonywanie zadań związanych z referendami, wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, samorządu terytorialnego, ławników sądowych.Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>