Audytor Wewnętrzny (AW)

A A A

Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail:audytor@sochaczew.pl


Godziny przyjęć:

 Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600


Audytor Wewnętrzny: Zofia Lepieszka

Tel.:  (46) 8622730 w. 362

e-mail: audytor@sochaczew.pl

 

 

 

 

 


Kompetencje i zadania:

Do podstawowych zadań Audytora należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i miejskich jednostkach organizacyjnych, a w szczególności:

1. Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w wyniku którego Burmistrz Miasta uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów.

2. Czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

3. Ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami praw oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi.

4. Ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli.

5. Ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.



Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>