Referat Miejski Zarząd Dróg (MZD)

A A A

Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail: drogi@sochaczew.pl

 


Kierownictwo:

p.o. Kierownika: Sławomir Dragański, tel. wew. 414, e-mail: drogi@sochaczew.pl

Godziny przyjęć:

Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600

Pracownicy:

Podinspektor – Ewa Czubak, pok. 523, tel. w. 324, e-mail: drogi@sochaczew.pl

Podinspektor - Piotr Tadzik, pok. 523, tel. w. 324

 


Kompetencje i zadania:

Do zakresu działania Referatu należy w szczególności:

1. Rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego na prowadzenie w nim robót, umieszczania w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczania obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, lokalizacji zjazdów lub ich przebudowy.

2. Nakładanie kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń bez zezwolenia.

3. Nadzór i odbiór robót prowadzonych w pasie drogowym.

4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż przedsklepową i miejsca postojowe tzw. koperty.

5. Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach będących w posiadaniu samoistnym Gminy Miasto Sochaczew (remonty, konserwacje).

6. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg gminnych.

7. Uzgadnianie projektów technicznych i innej dokumentacji.

8. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.

9. Prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg gminnych i wewnętrznych, oraz budowli komunikacyjnych, tj. obiektów inżynierskich, urządzeń oraz instalacji, stanowiących całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego, zlokalizowanych na gruntach miejskich.

10. Opiniowanie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych po drogach gminnych.

11. Wydawanie zezwoleń na wjazd w ulice na terenie miasta w celu dowozu materiałów.

12. Remonty kapitalne i modernizacje ulic.

13. Prowadzenie ewidencji ulic i obiektów mostowych.

14. Prowadzenie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.

15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.

16. Zaliczanie drogi do kategorii dróg gminnych.

17. Wykonywanie zadań związanych z opiniowaniem zaliczania drogi do kategorii dróg powiatowych oraz ustalaniem przebiegu dróg powiatowych.

18. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Referatu.

 Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>