Referat Spraw Obywatelskich (USC/SO)

A A A
Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail: obywatelski@sochaczew.pl


Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 8:00 - 17:00

Od wtorku do piątku: 800 - 1600


Kierownictwo:

Zastępca Kierownika USC - Mariusz Starbała - pok. nr 114, tel. wew. 418, e-mail: mariusz.starbala@sochaczew.pl


Pracownicy:

Inspektor – Iwona Burzykowska , pok. 113, tel. w. 319, e-mail: obywatelski@sochaczew.pl

Podinspektor – Edyta Proch, pok. 116, tel.w. 318, e-mail: obywatelski@sochaczew.pl

Referent – Dorota Śmiałkowska, pok. 116, tel. w. 318, e-mail: obywatelski@sochaczew.pl, dorota.smialkowska@sochaczew.pl

Inspektor – Małgorzata Romańczuk, pok. 113, tel. w. 358, e-mail: obywatelski@sochaczew.pl

Referent - Martyna Kaczorowska, pok. 113, tel. w. 348, e-mail: obywatelski@sochaczew.pl

 

Kompetencje i zadania:

Podstawowymi zadaniami Referatu Spraw Obywatelskich, wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej są :

1. Prowadzenie Ewidencji Ludności miasta Sochaczewa,

2. Prowadzenie Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców dla miasta Sochaczewa,

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji administracyjnych w przedmiocie zameldowania i wymeldowania,

4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji administracyjnych w przedmiocie zameldowania i wymeldowania, stwierdzenia prawidłowości czynności materialnoprawnej zameldowania i wymeldowania,

5. Bieżąca współpraca z PESEL w zakresie elektronicznego systemu ewidencji ludności,

6. Przyjmowanie, realizacja i ewidencja wniosków obywateli w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość oraz podejmowanie czynności przygotowawczych w celu wydania decyzji administracyjnych w tym zakresie,

7. Stała aktualizacja rejestru wyborców i wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych oraz dla potrzeb referendum, w tym podejmowanie czynności przygotowawczych w celu wydania decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osób stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,

8. Prowadzenie spraw dotyczących przygotowywania oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

  • przygotowanie wniosków dotyczących osób podlegających wezwaniu przed powiatową komisję lekarską (kwalifikacyjną),
  • sporządzanie listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
  • sporządzenie wezwań na komisję kwalifikacyjną,
  • prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
  • ustalanie przyczyn nie zgłoszenia się osób podlegających kwalifikacji wojskowej przed powiatową komisją lekarską (kwalifikacyjną) i w zależności od poczynionych ustaleń, stosowanie środków przymusu administracyjnego,
  • prowadzenie rejestru na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

9. Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych na wniosek zainteresowanych podmiotów,

10. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Wydziału.


 

Jak załatwić sprawę w Wydziale?

Lista procedur realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich - BIPZwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>