Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Biuro Rzecznika Prasowego (RP)

A A A

Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602


Godziny przyjęć:

Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600


Kierownictwo:

p.o. Rzecznika Prasowego: Piotr Kierzkowski

Tel.:  (46) 8622730 w. 340

pok. 203

e-mail: piotr.kierzkowski@sochaczew.pl

Pracownicy:

Główny Specjalista -  Daniel Wachowski

 Tel.:  (46) 8622730 w. 470

pok. 312

e-mail: daniel.wachowski@sochaczew.pl


Redakcja Ziemia Sochaczewska:

Adres: ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622235, wew. 470

Tel.: (46) 8622355


Redaktor Naczelny Ziemi Sochaczewskiej: Robert Małolepszy

Tel.:  (46) 8622730 w. 361

pok. 203

Pracownicy:

Inspektor - Jolanta Śmielak-Sosnowska, pok. 312, tel. wew. 470

Podinspektor - Agnieszka Poryszewska, pok. 312, tel. wew. 470

Podinspektor - Sebastian Stępień, pok. 312, tel. wew. 470


 

Kompetencje i zadania Biura Rzecznika Prasowego:

1. Prezentowanie, wyjaśnianie i uzasadnianie działań organów samorządu Miasta,

2. Prezentowanie stanowiska organów administracji samorządowej w ważnych sprawach należących do zakresu jej działania,

3. Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,

4. Gromadzenie i bieżące analizowanie informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu miejskiego,

5. Prowadzenie i bieżące aktualizowanie strony internetowej Miasta,

6. Organizowanie konferencji prasowych i spotkań środowiskowych,

7. Przygotowywanie i opracowywanie w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów informacyjnych dla Burmistrza Miasta,

8. Wykonywanie innych czynności wynikających z polityki informacyjnej Burmistrza Miasta,

9. Bieżący nadzór i kontrola dwutygodnika „Ziemia Sochaczewska",

10. Publikowanie danych należących do zadań komórki z zakresu informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.


Kompetencje i zadania Redakcji Ziemia Sochaczewska:

1. Organizowanie całokształtu procesu wydawniczego dwutygodnika "Ziemia Sochaczewska", obejmującego w szczególności: zbieranie i opracowanie materiałów, redagowanie, przygotowywanie graficzne druku, kontakty z drukarnią, kolportaż gazety.

2. Redakcja Ziemia Sochaczewska realizuje swoje zadania poprzez: - propagowanie idei samorządowej,

- propagowanie idei samorządowej,

- pobudzanie aktywności obywatelskiej,

- integrację społeczności lokalnej,

- przekazywanie informacji na temat działalności samorządu, jednostek mu podległych oraz podmiotów korzystających ze środków finansowych i wsparcia niefinansowego samorządu, a także działalności mieszkańców z zakresu m.in.: kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, wspierania rodziny, poltyki prorodzinnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz gospodarki komunalnej i inwestycji.

3. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Redakcji.

 

<< powrót


Zwiń  rejestr zmian
 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>