Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Referat Spraw Obywatelskich (USC/SO)

A A A
Kontakt:

Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tel.: (46) 8622730, 8622235, 8622275

Fax.: 046 8622602

e-mail: obywatelski@sochaczew.pl


Godziny przyjęć:

 Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600


Kierownictwo:

Mariusz Starbała - pok. 8, tel. wew. 378, e-mail: mariusz.starbala@sochaczew.pl


Pracownicy:

Inspektor – Iwona Burzykowska , pok. 113, tel. w. 319, e-mail: obywatelski@sochaczew.pl

Inspektor – Elżbieta Lange-Niedziela, pok. 113, tel. w. 348, e-mail: obywatelski@sochaczew.pl

Podinspektor – Edyta Proch, pok. 116, tel.w. 318, e-mail: obywatelski@sochaczew.pl

Młodszy Referent – Dorota Śmiałkowska, pok. 116, tel. w. 318, e-mail: obywatelski@sochaczew.pl

Inspektor – Małgorzata Romańczuk, pok. 113, tel. w. 358, e-mail: obywatelski@sochaczew.pl

 

Kompetencje i zadania:

Podstawowymi zadaniami Referatu Spraw Obywatelskich, wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej są :

1. Prowadzenie i aktualizacja kartoteki ewidencyjno-adresowej na podstawie zmian wynikających z naturalnego ruchu ludności,

2.  Realizowanie zadań wynikających z przepisów o cudzoziemcach,

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji administracyjnych w przedmiocie zameldowania i wymeldowania oraz zasadności pobytów czasowych,

4. Współdziałanie z administratorami budynków mieszkalnych w zakresie przestrzegania dyscypliny meldunkowej,

5. Bieżąca współpraca z PESEL w zakresie elektronicznego systemu ewidencji ludności,

6. Przyjmowanie, realizacja i ewidencja wniosków obywateli w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość oraz podejmowanie czynności przygotowawczych w celu wydania decyzji administracyjnych w tym zakresie,

7. Stała aktualizacja rejestru wyborców i wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych oraz dla potrzeb referendum, w tym podejmowanie czynności przygotowawczych w celu wydania decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osób stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,

8. Prowadzenie spraw dotyczących przygotowywania oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

  • przygotowanie wniosków dotyczących osób podlegających wezwaniu przed powiatową komisję lekarską (kwalifikacyjną),
  • sporządzanie listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
  • sporządzenie wezwań na komisję kwalifikacyjną,
  • prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
  • ustalanie przyczyn nie zgłoszenia się osób podlegających kwalifikacji wojskowej przed powiatową komisją lekarską (kwalifikacyjną) i w zależności od poczynionych ustaleń, stosowanie środków przymusu administracyjnego,
  • prowadzenie rejestru na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
  • wykonywanie czynności w zakresie wojskowego obowiązku meldunkowego,
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkami rodziny,
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie pokrywania należności i opłat mieszkaniowych
  • ustalenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki podczas odbywania ćwiczeń wojskowych,

9. Prowadzenie postępowań administracyjnych umożliwiających wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rzeczowych i osobistych oraz powoływanie do wykonywania twgo obowiązku dla celów zorganizowanej akcji na terenie Miasta.

10. Organizacja doręczeń kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (przygotowanie i przeprowadzenie akcji kurierskiej).

11. Prowadzenie reklamowania żołnierzy rezerwy na wniosek lub z urzędu na wypadek mobilizacji lub wojny,

12. Prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń oraz zbiórek publicznych organizowanych na terenie Miasta,

13. Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych na wniosek zainteresowanych podmiotów,

14. Wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Wydziału.


 

Jak załatwić sprawę w Wydziale?

Lista procedur realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich - BIP

<< powrót


Zwiń  rejestr zmian
 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>