1. Pola Czerwonkowskie

A A A
1. Areał: dostępne 20 ha 
2. Przeznaczenie: Aktualny plan przewiduje realizację wielofunkcyjnej zabudowy usługowej jako funkcji podstawowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jako funkcji uzupełniającej oraz lekkiej produkcji.
3. Cena wywowałwcza działki:

 1909/25       1,5030 ha          1 400 000 zł

 1909/27       3,3412 ha          2 600 000 zł

4. Infrastruktura i media: Obsługiwana komunikacyjnie przez ul. Olimpijską, dostępność wszystkich mediów  i odpowiednich mocy. Niezależna bocznica kolejowa.
5. Położenie: Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miasta (drogi krajowej nr 2), w okolicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
6. Własność: Gmina Miasto Sochaczew (5 ha) i partner prywatny (ok. 15 ha)
7. Teren będący własnością Gminy Miasto Sochaczew należy do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (5 ha), a pozostała część jest obszarem szczególnego zainteresowania ŁSSE.

W dniu 27 czerwca rada miasta zgodziła się na ustanowienie zwolnień podatkowych na terenie podstrefy Sochaczew Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firmy zainteresowane prowadzeniem działalności w jej granicach zostaną zwolnione z podatku od nieruchomości do końca grudnia 2020 roku. To poważna zachęta dla przedsiębiorców, gdyż zwolnienie ma dotyczyć gruntu oraz powstałych tam budynków i budowli.
 

         Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>