Wydanie decyzji dotyczącej odroczenia terminu płatności kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, w przypadku stwierdzenia, że stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów

A A A

 ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:

 Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
do pobrania