Wydanie decyzji wymierzającej karę pieniężną za: - zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, - usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, - zniszczenia drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych

A A A

 

 ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:

 Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
do pobrania