Dokonanie zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

A A A

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia  25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

OPŁATY:  

  • Wolne od opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW:

  • ZŁOŻENIE: Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, ul. 1 Maja 16, pok. 405
  • ODBIÓR: Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, ul. 1 Maja 16, pok. 405

TERMIN ODPOWIEDZI:

  • W ciągu miesiąca

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  • Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sochaczewa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja

UWAGI:

  • Wszelkich zmian w rejestrze należy dokonywać w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
do pobrania
Plik PSZ-07-01.doc
Plik Załącznik 2 G1-PSZ-07.doc