Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Uchwały Rady

A A A

wprowadzenie uchwał


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
XXXVIII/410/18 14-09-2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018 PDF
XXXVIII/411/18 14-09-2018 w sprawie wzniesienia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sochaczewie. PDF
XXXVIII/412/18 14-09-2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/373/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Sochaczew na obwody głosowania. PDF
XXXVIII/413/18 14-09-2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sochaczewa w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. PDF
XXXVIII/414/18 14-09-2018 w sprawie zbycia nieruchomości. PDF
XXXVIII/415/18 14-09-2018 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie ul.Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7, 96-500 Sochaczew. PDF
XXXVII 395 18 27-06-2018 w sprawie zmiany uchwały XXXIV/376/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie pomocy finansowej Gminy Miasto Sochaczew dla Powiatu Sochaczewskiego. PDF
XXXVII 396 18 27-06-2018 w sprawie zmiany uchwały XXXIV/377/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie pomocy finansowej Gminy Miasto Sochaczew dla Powiatu Sochaczewskiego. PDF
XXXVII 397 18 27-06-2018 w sprawie pomocy finansowej Gminy Miasto Sochaczew dla Powiatu Sochaczewskiego. PDF
XXXVII 398 18 27-06-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2017 rok. PDF
XXXVII 399 18 27-06-2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sochaczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. PDF
XXXVII 400 18 27-06-2018 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sochaczew. PDF
XXXVII 401 18 27-06-2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew. PDF
XXXVII 402 18 27-06-2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018. PDF
XXXVII 403 18 27-06-2018 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. PDF
XXXVII 404 18 27-06-2018 w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Sochaczew z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Sochaczew. PDF
XXXVII 405 18 27-06-2018 w sprawie nadania imienia oraz zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie ul. Stanisława Staszica 106, 96-500 Sochaczew. PDF
XXXVII 406 18 27-06-2018 w przedmiocie zmiany uchwały NR XXXIV/383/18 PDF
XXXVII 407 18 27-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie PDF
XXXVII 408 18 27-06-2018 w sprawie nadania nazwy dla mostu. PDF
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 14.11.2013
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 08.12.2011 10:55


  rejestr zmian
 
do pobrania