Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Uchwały Rady

A A A

wprowadzenie uchwał


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
VI/34/19 26-03-2019 wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/8/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019. PDF
Vi/35/19 26-03-2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew. PDF
VI/36/19 26-03-2019 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019. PDF
VI/37/19 26-03-2019 w wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/423/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2018 w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji: o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach i deklaracji: na poda PDF
VI/38/19 26-03-2019 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019. PDF
VI/39/19 26-03-2019 w sprawie zbycia nieruchomości. PDF
VI/40/19 26-03-2019 w sprawie nabycia nieruchomości. PDF
VI/41/19 26-03-2019 w sprawie zbycia nieruchomości. PDF
VI/42/19 26-03-2019 w sprawie zbycia nieruchomości. PDF
VI/43/19 26-03-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji a także stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia ich składów osobowych Przewodni PDF
VI/44/19 26-03-2019 w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej do Rady Społecznej ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie PDF
V/25/19 26-02-2019 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek działających pod firmami ,,Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew" sp.z.o.o oraz ,,Geotermia Mazowiecka" S.A. PDF
V/26/19 26-02-2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew PDF
V/27/19 26-02-2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2019. PDF
V/28/19 26-02-2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. PDF
V/29/19 26-02-2019 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew. PDF
V/30/19 26-02-2019 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sochaczew do 2022 r. Ze względu na dużą objętość załącznika jest on do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. PDF
V/31/19 26-02-2019 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie proejktu pn.Strategia rozwoju elektromobliności dla miasta Sochaczew"realizowanego w ramach konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,Program Priorytetowy GEPARD II... PDF
V/32/19 26-02-2019 w sprawie przyjecia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Sochaczewa na lata 2019-2021. PDF
V/33/19 26-02-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sochaczew PDF
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 14.11.2013
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 08.12.2011 10:55


  rejestr zmian
 
do pobrania