Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Uchwały Rady

A A A

wprowadzenie uchwał


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
II/4/18 14-12-2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji a także stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia ich składów osobowych Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących oraz ustalenia przedmiotów ich działania. PDF
II/5/18 14-12-2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew PDF
I/1/18 22-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sochaczewie. PDF
I/2/18 22-11-2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejksiej w Sochaczewie. PDF
I/3/18 22-11-2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. PDF
XXXIX/416/18 14-11-2018 w sprawie zmiany statutu Miasta Sochaczewa statut PDF
XXXIX/417/18 14-11-2018 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej PDF
XXXIX/418/18 14-11-2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/348/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego PDF
XXXIX/419/18 14-11-2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXX/340/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok. PDF
XXXIX/420/18 14-11-2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew PDF
XXXIX/421/18 14-11-2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2018 PDF
XXXIX/422/18 14-11-2018 w sprawie okreslenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych PDF
XXXIX/423/18 14-11-2018 w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach i deklaracji: na podatek, na podatek leśny i na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. PDF
XXXIX/424/18 14-11-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. PDF
XXXIX/425/18 14-11-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. PDF
XXXIX/426/18 14-11-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie i Klubu Nauczcyiela w Sochaczewie w jedną instytucję kultury. PDF
XXXIX/427/18 14-11-2018 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Sochaczew na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. PDF
XXXIX/428/18 14-11-2018 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prow. PDF
XXXIX/429/18 14-11-2018 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sochaczew do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pn: ,,rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew" PDF
XXXIX/430/18 14-11-2018 w sprawie zbycia nieruchomości PDF
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 14.11.2013
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 08.12.2011 10:55


  rejestr zmian
 
do pobrania