Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki

A A A

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sochaczewie

1.  Regulamin  określa  zasady  przyjmowania  odpadów  komunalnych  przez  Punkt  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sochaczewie, ul. Chemiczna 8.

2. PSZOK czynny jest od 9:00 do 17:00 od wtorku do piątku oraz od 9:00 do 17:00 w soboty, z wyłączeniem dni świątecznych.

3. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie niżej wymienione odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych położonych na terenie Miasta Sochaczew oraz gmin Sochaczew, Rybno, Teresin, Brochów, Młodzieszyn, Iłów, dostarczone własnym transportem lub na koszt własny.

 

♦ Tworzywa sztuczne       

(kod odpadu 20 01 39) - meble  ogrodowe  z  PCV,  doniczki,  rury PCV, elementy wyposażenia wnętrz, wiadra, elementy zabawek  itp.

(kod odpadu 15 01 02)  - opakowania z tworzyw sztucznych: plastikowe butelki po napojach, duże worki foliowe i torby reklamowe, folie, umyte kubki po produktach mlecznych (z opakowań należy oderwać „sreberka” - aluminiowe zamknięcia jogurtów, serków itp.), opakowania po płynach do mycia naczyń, szamponach, środkach czyszczących, kosmetykach

♦ Papier i tektura              

(kod odpadu 20 01 01) - gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych, katalogi, tektura, worki papierowe

(kod odpadu 15 01 01) - opakowania z papieru i tektury

♦ Szkło

(kod odpadu 20 01 02) - szyby, szklanki i inne szkło domowe za wyjątkiem szkła zbrojonego i szyb samochodowych

(kod odpadu 15 01 07) - opakowania ze szkła: opróżnione z resztek, czyste butelki i słoiki oraz inne opakowania szklane

♦ Opakowania wielomateriałowe

(kod odpadu 15 01 05) - kartony po mleku i sokach

♦ Odpady wielkogabarytowe

(kod odpadu 20 03 07) - stare meble, np. szafy, stoły, kanapy, wykładziny, dywany, krzesła, fotele, w tym nieuszkodzona ceramika sanitarna

♦ Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

(kod odpadu 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) - sprzęt RTV/AGD

♦ Metale

(kod odpadu 20 01 40)  złom stalowy, złom aluminium i metali kolorowych

♦  Odpady zielone

(kod odpadu 20 02 01) - trawa, liście, gałęzie

♦ Zużyte opony

(kod odpadu 16 01 03) - opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton

Odpady budowlane i remontowe pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie

(kod odpadu 17 01 01) - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

(kod odpadu 17 01 02)  - gruz ceglany

(kod odpadu 17 01 03) - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

(kod odpadu 17 01 07) - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (cegła, tynki, glazura, terakota, uszkodzona ceramika sanitarna, opakowania po sylikonach, cemencie, fugach, płyty karton - gips, tapety (z wyłączeniem azbestu, smoły, papy, styropianu budowlanego, opakowań po farbach i lakierach), potłuczone szyby, stolarka okienna, drzwi

♦ Tekstylia

(kod odpadu 20 01 11) - odzież, firany, zasłony, obrusy

♦ Farby, tusze, kleje

(kod odpadu 20 01 27* i 20 01 28) - pozostałość farb, tuszy, klejów oraz opakowania zanieczyszczone tymi substancjami

♦  Rozpuszczalniki

(kod odpadu 20 01 13*) - rozpuszczalniki do farb i lakierów

♦  Środki ochrony roślin

(kod odpadu 20 01 19*) - środki ochrony roślin

♦  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

(kod odpadu 20 01 21*) - świetlówki i inne odpady zawierające rtęć np. termometry

♦  Baterie i akumulatory  

(kod odpadu 20 01 33*) - baterie i akumulatory

 

4. W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

• zmieszane odpady komunalne,

• materiały zawierające azbest, papę, smołę itp.

• szyby samochodowe,

• szkło zbrojone i hartowane,

• części samochodowe,

• styropian budowlany,

• inne, wskazujące na to, że nie powstały w gospodarstwach domowych.

 

5. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

6. Prowadzący PSZOK:

1) Nie wystawia mieszkańcom kart przekazania odpadu oraz faktur.

 

7. Pracownicy obsługi PSZOK:

1) Przyjmując odpady sporządzają dokument potwierdzający dostarczenie odpadów zawierający w szczególności:

a) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady;

b) rodzaj dostarczonych odpadów;

c) masę dostarczonych odpadów;

d) kod odpadu;

e) datę dostarczenia odpadów;

2) Mają prawo odmówić przyjęcia odpadu niezgodnego z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu.

3) Mają prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli osoba przywożąca odpady odmówi czynności

określonych w pkt. 8 ppkt 1 i 2 niniejszego regulaminu.

4) Nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdów, wskazują jedynie miejsce, gdzie należy je umieścić.

 

8. Oddający odpady do PSZOK:

1) Ma obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Gminy (np. kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub inny dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie właściwej gminy) oraz aktualnego dowodu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej do Gminy.

2) Ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi PSZOK.

3) Może poruszać się tylko po wykazanych częściach obiektu zgodnie z oznakowaniem.

4) W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich  natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

 

9. Wszelkie informacje dotyczące pracy PSZOK udzielane są pod numerem telefonu

46-861-15-19, 662-967-992

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>