Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Program Rodzina 500 Plus

A A A


W tym roku na realizację rządowego programu Rodzina 500 Plus ratusz otrzymał blisko 12-milionową dotację. Wnioski o wypłatę przyjmowane są od 1 kwietnia 2016 r. w specjalnym punkcie programu, w pokoju 425 na III piętrze UM.

Prawo do 500 zł na dziecko przysługuje na dziecko własne, małżonka, adoptowane lub znajdujące się pod opieką prawną do czasu ukończenia przez nie osiemnastego roku życia. Wniosek 500 Plus o zasiłek mogą złożyć rodzice, jeden rodzic, opiekunowie prawni lub osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem.

Pierwszy okres funkcjonowania programu 500 Plus obowiązuje od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku. Oznacza to, że osoby ubiegające się o świadczenie będą musiały złożyć kolejny wniosek o jego przyznanie dopiero w sierpniu przyszłego roku. Potem formalności trzeba będzie powtarzać w każdym kolejnym sierpniu.

Zgodnie z ustawą ratusz ma na rozpatrzenie pierwszych wniosków aż trzy miesiące. Pracownicy urzędu  podkreślają, że 500 Plus jest olbrzymim przedsięwzięciem i wymaga wielu przygotowań. Wszystkie wnioski złożone do 30 czerwca będą dawały prawo do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia. Inaczej  sprawa przedstawia się dla wniosków złożonych po 30 czerwca 2016 r. Dla nich prawo do świadczenia ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Formularz o świadczenie wychowawcze 500 Plus zawiera dane osoby starającej się o świadczenie (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL), jej numer konta oraz dane dzieci będących pod opieką osoby składającej wniosek. Jeżeli będziemy się ubiegać o wypłatę również na pierwsze dziecko, do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodzie każdego członka rodziny, który osiągnął dochód w roku 2014.

Od 21 marca wzory wniosków o wypłatę świadczenia dostępne są w Urzędzie Miejskim (pokój 425, III piętro). Tu każdy zainteresowany otrzyma nie tylko druk wniosku, ale również ulotki i materiały informacyjne przybliżające założenia programu 500 Plus, warunki otrzymania wsparcia itp.

WZÓR WNIOSKU  TUTAJ

 

♦ Najważniejsze, że nie trzeba się spieszyć i biec do UM w kwietniu lub maju.  Rodzina nie straci nawet złotówki z tego, co się należy, gdyż nawet wniosek trafi do UM w czerwcu. Wszystkie złożone w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca będą objęte wypłatami za wcześniejszy okres obejmujący kwiecień i maj.

 

Wnioski o przyznanie świadczenia przyjmowane są nie w Biurze Obsługi Klienta, lecz w pokoju 425, na III piętrze UM, w specjalnie uruchomionym do tego celu punkcie. Obsługą klientów zajmuje się troje przeszkolonych pracowników. Punkt ruszył 1 kwietnia. Jego pracownicy udzielają wszelkich informacji, przyjmują wypełnione wnioski, odpowiadają na pytania.

 

♦ Wnioski można też przesłać do UM za pośrednictwem platformy ePUAP. To propozycja dla rodziców posiadających profile zaufane.

 

♦ Punkt 500+ przez cały kwiecień pracował dłużej, niż reszta wydziałów, aż do 18.00. Od maja zaprasza klientów jak reszta UM, tj. w poniedziałki od 8.00 do 17.00, a od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00.

 

♦ W każdej chwili ratusz odpowie na pytania, rozwieje wątpliwości, wyjaśni szczegóły rządowego programu 500 Plus. Można przyjść do ratusza osobiście (pokój 425, III piętro) lub między 8.00 a 16.00 zadzwonić pod numer 46 862-22-35 wew. 333. 

 

Wypłata świadczeń dokonywana jest w dwóch formach – albo przelewem na konto (jego numer należy wpisać w odpowiednią rubrykę we wniosku), albo w kasie Urzędu Miejskiego na II piętrze. W tym drugim przypadku jest jednak zastrzeżenie – jeśli skala wypłat gotówkowych będzie bardzo duża, ratusz rozważy zlecenie wypłat jednemu z sochaczewskich banków.

 

Kasa Urzędu Miejskiego, II piętro, czynna:

poniedziałki: 9.00-17.00

wtorek: 8.30-14.00

środa: 8.30-14.00

czwartek: 9.00 - 14.00

piątek: 8.30-14.00

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Burmistrz Piotr Osiecki o programie...

Po raz pierwszy w naszym kraju stworzono program dotyczący wsparcia rodzin i to wszystkich, a nie tylko o najniższych dochodach. Oczywiście największą troską należy otaczać osoby niezaradne życiowo, dotknięte przejściowymi problemami, ale cieszę się, że po latach przypomniano sobie także o rodzinach o dochodach przekraczających choćby nieznacznie progi pomocy społecznej. Z programu 500 Plus mogą skorzystać wszyscy. Spadająca liczba urodzeń to ogólnopolski problem i trzeba zrobić wszystko, by tę tendencję powstrzymać. 500 Plus realnie wesprze sochaczewskie rodziny, pozwoli im zainwestować w dzieci, w ich wychowanie, wykształcenie, życiowy start. Jest to bardzo konkretny program i realne wsparcie dla rodzin w Polsce.

W tym roku sochaczewskim rodzinom wypłacimy ok. 12 mln zł. Z pewnością te pieniądze nie wydane zostaną na dobra luksusowe, ale na żywność, ubrania, książki, kursy językowe, zatem 500 Plus zasili poważnie lokalny biznes, nasze sklepy, firmy, zakłady usługowe.

Wdrożenie Rodziny 500 Plus wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla samorządów, ale zapewniam, że nasz urząd jest świetnie przygotowany do akcji przyjmowania wniosków i realizacji wypłat. Pracownicy punktu przyjmowania wniosków zostali przeszkoleni, są gotowi udzielić wyczerpujących informacji, pomóc w wypełnieniu wniosku. Zapraszam od 1 kwietnia do pok. 425 na III piętrze UM. 

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>