Wyniki otwartych konkursów

A A A

 

 

ZARZĄDZENIE NR 154.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 9 lipca 2019 r.

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Miasta Sochaczew z zakresu: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie 154.2019

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 152.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 9 lipca 2019 r.

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 152.2019

...................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 54.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

  z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczew z zakresu:

 

  1. Programu Współpracy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.
  2. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  4. Pomocy Społecznej.

Zarzadzenie NR 54.2019

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR  42.2019

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 19 lutego 2019 r.

 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 42.2019

 

..............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 94.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

1. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

Zarzadzenie 94.2018

................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 30.2018

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 23 stycznia 2018 r.

 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

 Zarządzenie 30.2018

.............................................................................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 19.2018

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 16 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

1. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Pomocy Społecznej.

Zarządzenie 19.2018

 

 

ZARZĄDZENIE NR 43.2017

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 21 lutego 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

1. Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi.

2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Pomocy Społecznej.

Zarządzenie 43.2017.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 37.2017

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 16 lutego 2017 r.

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miasta Sochaczew

Zarządzenie 37.2017.pdf

 

 

ZARZĄDZENIE NR 98/16

 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Sochaczew z zakresu:

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zarządzenie 98/16.pdf

 

 


 

W styczniu 2016 r. burmistrz ogłosił dwa otwarte konkursy ofert, w których do podziału między lokalne organizacje pozarządowe było prawie 630.000 zł. Pulę rozdzielono niemal do ostatniej złotówki. Z pieniędzy tych skorzystają m.in. stowarzyszenia, kluby sportowe i UKS-y, świetlice CARITAS i TPD, chór, harcerze, organizacje seniorskie i świetlice socjoterapeutyczne.

Komisja Konkursowa powołana przez burmistrza najpierw dokonała formalnej i merytorycznej oceny wniosków. W terminie wpłynęły 53 oferty, a wymogi formalne spełniło 51 spośród nich.  W drugim etapie komisja oceniała propozycje pod względem merytorycznym, pozytywnie zaopiniowała 43 i to one uzyskały dofinansowanie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu - pomoc społeczna i NGO.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu - sport.pdf

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>