Dotacje

A A A

Dotacje

Dotacje oświatowe udzielane są szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Niżej wymieniona uchwała reguluje trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczenia, zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmiot inny niż samorząd miejski.

Uchwała Nr XXII-248-17 z dnia 31.01.17 dotacje .pdf

Zarządzenie nr 68.2017 w sprawie wysokości miesięczniej stawki na ucznia od marca.pdf

 

Uchwała XI-106-15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych .pdf

Zarządzenie Nr 13.2017  Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 24 stycznia 2017  w sprawie wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Gminy Miasto Sochaczew dla niepublicznego gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osobę prawną bądź fizyczną

Zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji.pdf

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>