Uchwały Rady Miejskiej

A A A

 

Uchwała NR XVII/180/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew

(uchwała - plik do pobrania)


Uchwała NR XVII/181/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(uchwała - plik do pobrania)

 


Uchwała NR XVII/182/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

(uchwała - plik do pobrania)

(wzór Deklaracji - plik do pobrania)

 


Uchwała NR XXXI/341/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(plik do pobrania)

 

 


 

 

Uchwała NR XXXI/340/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 kwietnia 2013 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew

(plik do pobrania)

 

 


 

UCHWAŁA NR XI/104/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wyborumetody ustalenia opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

Uchwała - stawka śmieci 2016.doc

 

 


 


UCHWAŁA NR XI/105/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała terminy opłat 2016.doc

 


 

Uchwała Nr XXVIII/301/12 Rady Miejskiej w Sochaczewiez dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(plik do pobrania)

 


 

Uchwała Nr XXIX/317/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie  dnia 25 stycznia 2013 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/301/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(plik do pobrania)

 

 

Uchwała nr XXXIV/372/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/301/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą nr XXIX/317/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/301/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012 r w sprawie wzoru reklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(plik do pobrania)

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>