Uchwały Rady Miejskiej

A A A

Uchwała nr X/88/19 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

(uchwała - do pobrania)

(deklaracja - do pobrania)


 

Uchwała NR XVII/180/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew

(uchwała - plik do pobrania)


Uchwała NR XVII/181/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(uchwała - plik do pobrania)


Uchwała NR XXXI/341/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(plik do pobrania)


 

Uchwała NR XXXI/340/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 kwietnia 2013 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew

(plik do pobrania) 


 

UCHWAŁA NR XI/104/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wyborumetody ustalenia opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

Uchwała - stawka śmieci 2016.doc


 


UCHWAŁA NR XI/105/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała terminy opłat 2016.doc


 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>